Partner serwisu
02 marca 2016

NCBR: Nowe Programy Kształcenia i ponad 890 mln zł dla uczelni w 2016 r.

Kategoria: Z życia branży

Siedem konkursów i niemal 900 mln złotych – tak w 2016 r. wyglądał będzie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacją przedsięwzięć skierowanych do uczelni zajmie się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy konkurs ruszy już w kwietniu.

NCBR: Nowe Programy Kształcenia i ponad 890 mln zł dla uczelni w 2016 r.

Nowe Programy Kształcenia

Nowe Programy Kształcenia to pierwszy konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach PO WER. Jego istotą jest współpraca uczelni z pracodawcami, polegająca na włączaniu ich w proces przygotowania i realizację projektu. Projekty będą uwzględniały potrzeby poszczególnych województw, określone w Regionalnych Strategiach Innowacji.

– Efektywna współpraca uczelni z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia studentów jest niezwykle ważna dla rozwoju kraju. Dobrze wykształceni, posiadający odpowiednie kompetencje absolwenci stanowią siłę napędową gospodarki, która może stać się bardziej innowacyjna, jeśli odpowiednio wykorzystamy potencjał młodego pokolenia – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Projekty mogą dotyczyć m.in. utworzenia i realizacji nowych kierunków studiów lub dostosowania istniejących już programów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych regionu. Muszą one obejmować cały cykl kształcenia (studia I lub II stopnia, studia jednolite), dzięki czemu studenci zostaną jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

– Myśląc o przyszłości Polski, dbamy o to, by studia dawały nie tylko solidne umiejętności, ale również możliwość sprawnego rozpoczęcia aktywności zawodowej, niezależnie od kierunku studiów czy poziomu wykształcenia – podkreśla wiceminister Dardziński.

Łączny budżet konkursu to 200 mln zł. Udział w konkursie będą mogły wziąć uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej stu studentów na studiach stacjonarnych. Maksymalne pojedyncze dofinansowanie wyniesie 12 mln zł – jego ostateczna wysokość zależeć będzie od liczby studentów. Nabór wniosków potrwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Uwaga: projekty muszą posiadać pozytywną opinię samorządu województwa.

Co dalej w 2016 r.?

Oprócz tego w nadchodzącym roku uczelnie będą mogły ubiegać się o środki m.in. na prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, umiędzynarodowienie programów nauczania oraz podnoszenie kluczowych kompetencji zarówno wśród studentów, jak i kadry.

Kolejnym przedsięwzięciem będzie Program Rozwoju Kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Wyłonione w nim projekty dostaną łącznie 250 mln zł m.in. na certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami czy wizyty studyjne.

Oprócz wsparcia projektów przeznaczonych dla studentów, NCBR zaplanował także dofinansowanie działań rozwijających umiejętności zawodowe kadr. Na „Podniesienie Kompetencji Kadry Dydaktycznej” NCBR przeznaczy 132 mln zł.

W drugim półroczu zaplanowano także konkursy: „Międzynarodowe Programy Kształcenia” oraz „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” o łącznej alokacji 300 mln zł. Ponadto w 2016 roku NCBR przeprowadzi dwa konkursy w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji. „Edukacja Filozoficzna” i „Ścieżki Kopernika 2.0” skoncentrują się na rozwoju oferty uczelni jako forum aktywności społecznej.

Szczegółowe regulaminy konkursów oraz terminy ich ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie NCBR.

 

Źródło,fot.: http://www.nauka.gov.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ