Partner serwisu
29 lutego 2016

Innochem szansą dla polskiej chemii

Kategoria: Z życia branży

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program sektorowy INNOCHEM, związany z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym. Grupa Azoty ZAK S.A. weźmie aktywny udział w Programie, składając w lutym kilka projektów.

Innochem szansą dla polskiej chemii

INNOCHEM został uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a powstał dzięki inicjatywie polskich przedsiębiorców, w oparciu o studium wykonalności złożone w ich imieniu przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Program ma na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych (B+R) w wybranych branżach.

Jaki są założenia programu?

W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z wytwarzaniem podstawowych produktów przemysłu chemicznego, m.in. pozyskiwanie surowców, nowe technologie i tzw. obszarami horyzontalnymi (związanymi z optymalizacją prowadzonych procesów i technologiami niskoemisyjnymi). Jego głównym celem jest wzmocnienie zdolności przedsiębiorstw branży chemicznej do generowania innowacyjnych rozwiązań, w bliskiej kooperacji pomiędzy instytucjami badawczymi i ośrodkami naukowymi. Ostatecznym celem jest nie tylko poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego, ale również wzmocnienie pozycji Polski wśród liderów innowacji na świecie.

Szansa dla branży

Beneficjentami programu będą przedsiębiorstwa i konsorcja, składające się z mniejszych podmiotów. Pieniądze otrzymane w ramach programu będą wspierać zarówno badania już prowadzone, jak i te dopiero projektowane. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM NCBiR przeznaczyło 120 mln zł.

Program INNOCHEM jest przede wszystkim dla Polski szansą na dalszy wzrost rodzinnej gospodarki, poprzez zwiększenie innowacyjności w sektorze chemicznym. Do tej pory w Polsce nie było programu sektorowego, który mógłby oferować firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych, aż w takiej skali. Program ma także za zadanie zwiększenie sumy środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw chemicznych.

 

Źródło,fot.: Grupa Azoty

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ