Partner serwisu
23 lutego 2016

Rolnik – zawód niebezpieczny!

Kategoria: Nawozy

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy.

Rolnik – zawód niebezpieczny!

Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.:

- upadki osób,
- pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych,
- uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta.

Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają.
Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych, obserwowana już od ponad 10 lat.

W głównej mierze to zasługa rosnącej świadomości obecności różnorodnych zagrożeń w środowisku pracy oraz nabywanej przez rolników umiejętności ich eliminacji. Z pewnością przyczyniły się do tego liczne programy profilaktyczne, akcje uświadamiające i kampanie informacyjne, realizowane konsekwentnie m.in. przez inspekcję pracy, które stały się integralną częścią prewencji wypadkowej w rolnictwie.

Kampania społeczna Państwowej Inspekcji Pracy
W latach 2013-2015 Państwowa Inspekcja Pracy realizowała ogólnopolską informacyjną kampanię społeczną, skierowaną do rolników indywidualnych oraz członków ich rodzin, której przesłanie skupione było na upowszechnianiu wiedzy nt. przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobów ich ograniczania. Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu (telewizji, radia i internetu), a także wsparciu partnerów instytucjonalnych i społecznych, przekaz kampanii dotarł do szerokiego grona odbiorców oraz przyczynił się do zwracania przez rolników większej uwagi na bezpieczeństwo własne i najbliższych. Kampania została pozytywnie oceniona przez grupę docelową, a działania promocyjne realizowane w czasie jej trwania określane były jako wartościowe, efektywne i potrzebne.

Kontynuacja działań prewencyjno-promocyjnych
W roku bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania prewencyjno-promocyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym. Najważniejsze z nich to: wizytacje gospodarstw rolnych i miejsc prowadzenia prac rolniczych, a także szkolenia bhp dla rolników. Specjaliści inspekcji pracy podejmują ponadto wielokierunkowe działania informacyjne i popularyzatorskie, związane z bezpieczeństwem życia i pracy na wsi, dedykowane jej mieszkańcom, pamiętając jednocześnie o bezpieczeństwie dzieci oraz młodzieży, które jest priorytetem wszystkich inicjatyw edukacyjnych.

Bezpłatne doradztwo i szkolenia
Rolnicy w całym kraju skorzystać mogą z bezpłatnego doradztwa oraz szkoleń bhp, a także wziąć udział w działaniach prewencyjnych PIP, które pomogą ocenić warunki pracy i wprowadzić zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie - szczegóły w Okręgowych Inspektoratach Pracy.

Informacje na temat zasad bhp oraz dobrych praktyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, można znaleźć w publikacjach Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Źródło: http://www.bhpwrolnictwie.pl
fot.: freeimages

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ