Partner serwisu
05 lutego 2016

Daniel Betke: Kolejny rok walki z szarą strefą

Kategoria: Z życia branży

– Szacuje się, że spożycie paliw w 2015 roku wzrosło o około 6% w odniesieniu do 2014 roku. Trudno natomiast określić, w jakim stopniu jest to faktyczny przyrost rynkowy, a w jakim efekt skutecznego przeciwdziałania szarej strefi e, która nadal stanowi istotne wyzwanie – mówi Daniel Betke, Prezes Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.

Daniel Betke: Kolejny rok walki z szarą strefą

Rok 2015. Jak zapamięta go Operator Logistyczny Paliw Płynnych?
W 2015 roku OLPP zrealizowała przyjęte założenia i cele biznesowe. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe rozpoczęliśmy inwestycję umożliwiającą zwiększenie dozowania dodatków uszlachetniających do paliw. Mając na uwadze usprawnienie organizacji wydań paliwa, wdrożyliśmy w Bazie Paliw w Rejowcu system „kolejkowania”, czyli automatycznego wyboru stanowisk nalewczych dla autocystern, mający na celu maksymalne skrócenie czasu ich obsługi.

A jaki był to rok dla polskiej branży paliwowej?
Po kilku latach spadku konsumpcji paliw w 2015 roku zanotowaliśmy jej wzrost. Prawdopodobnie spożycie paliw w tym roku wzrosło o około 6% w odniesieniu do 2014 roku. Trudno natomiast określić, w jakim stopniu jest to faktyczny przyrost rynkowy, a w jakim efekt skutecznego przeciwdziałania szarej strefi e. Niestety od kilku lat głównym problemem rynku produktów naftowych jest przestępczość w obrocie paliwami, systematycznie postępująca od roku 2011. Analiza bieżących danych wskazuje, że problem ten nadal stanowi istotne wyzwanie dla administracji państwowej oraz przedsiębiorców działających z poszanowaniem prawa.

Najważniejsze wydarzenia w branży naftowej w 2015 roku to…
Po pierwsze wzrost konsumpcji paliw po kliku latach spadków. Po drugie – jest to pierwszy rok obowiązywania nowych koncesji OPZ, ograniczających liczbę podmiotów, które mogą sprowadzać paliwa do Polski – jest to jeden z elementów mających na celu przeciwdziałanie szarej strefi e. Ważne było również wejście w życie ustawy o zapasach określającej opłatę zapasową przy jednoczesnej stopniowej redukcji obowiązku magazynowania zapasów przez producentów i podmioty przywożące paliwa z zagranicy.

Co przyniesie kolejny rok rynkowi paliw?
Moim zdaniem 2016 rok będzie kolejnym rokiem zmian prawnych dotyczących rynku paliwowego mających na celu ograniczenie szarej strefy. Zwłaszcza dotyczy to zmiany ustawy akcyzowej od 1 stycznia 2016 r., która ma w założeniu umożliwić pełną weryfi kację paliwa pochodzącego z obrotu krajowego i zagranicznego pod kątem identyfi kacji właściciela produktu oraz spełnienia wymogów koncesyjnych.

 

Źródło,fot.: OLPP

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ