Partner serwisu
01 lutego 2016

Halina Pupacz: 2015 rokiem spadających cen ropy

Kategoria: Z życia branży


Wymieni pani trzy najważniejsze wydarzenia w branży naftowej w 2015 r.?
Dla przedsiębiorcy najważniejsze są zawsze inwestycje, także te na szczeblu krajowym. Oprócz inwestycji drogowych z uwagą obserwujemy powstawanie Gazoportu w Szczecinie i Naftoportu w Gdańsku, które mają wpłynąć na poprawę krajowej logistyki paliwowej, oraz program EFRA w Grupie LOTOS, który ma usprawnić przerób ropy. Warto przypomnieć, że obecnie nie tylko Polska, ale i cała Europa jest uzależniona od jednego kierunku dostaw gazu i ropy naftowej – ze Wschodu. Ze względu na istniejącą infrastrukturę, faktem niezaprzeczalnym jest, że najtańsze dostawy ropy mogą być realizowane naftociągiem „Przyjaźń”, który odziedziczyliśmy jeszcze z czasów RWPG. Spadające ceny węglowodorów – ropy i gazu – umożliwiają jednak dywersyfikację kierunków dostaw, zarówno w wymiarze europejskim – tu duże znaczenie ma tzw. Korytarz Południe-Północ (linie energetyczne i rurociągi), jak i krajowym. Przy nikłej sieci rurociągów produktowych w Polsce coraz większego znaczenia nabiera kołowy i kolejowy transport paliw. Tu pragnę wspomnieć, że od lat najszerszą ofertę cystern i autocystern prezentują Międzynarodowe Targi STACJA PALIW, tradycyjnie organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Dlatego zachęcam do odwiedzenia 11-13 maja warszawskiej hali EXPO XXI! Zapraszam!

Jaki będzie 2016 r. dla rynku paliw?
Przede wszystkim oczekujemy, że nowy rząd pochyli się nad propozycjami, które polskie organizacje branży paliwowej już od lat zgłaszają w kwestii walki z szarą strefą. Dla prawidłowego funkcjonowania prywatnych przedsiębiorców konieczne jest bowiem zachowanie równoprawnych warunków konkurencji. Tymczasem uczciwe stacje paliw nie są w stanie konkurować z dostawcami, którzy oferują końcowym odbiorcom paliwa bez obciążeń fi skalnych, a więc już na starcie tańsze co najmniej o 23% – bo bez uiszczonego VAT. Niezbędna jest też współpraca międzynarodowa. Problem z VAT w przemieszczeniach wewnątrzunijnych to nie tylko bolączka naszej krajowej gospodarki, więc we własnym zakresie zapewne do końca go nie rozwiążemy. Wyłudzenia VAT – zarówno związane z dostawami faktycznymi, jak i wyłudzenia na podstawie tzw. pustych faktur –  to jeden z elementów tworzenia luki podatkowej w budżecie polskiego państwa. W paliwach mamy jeszcze co najmniej kilka podatków/danin publiczno-prawnych, jak: podatek akcyzowy, opłata paliwowa, opłata zapasowa, opłata koncesyjna, koszty komponowania biopaliw. Dziś obciążenia podatkowe w cenie 1 litra paliwa to ponad 63%! Z wydarzeń międzynarodowych trzeba pamiętać o perspektywicznej dywersyfi kacji dostaw ropy – z nowych kierunków, m.in. Iranu. W najbliższym czasie mają też zakończyć się negocjacje tzw. TTIP, czyli porozumienie handlowe między Unią Europejską  i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, co może zrewolucjonizować rynki obu obszarów gospodarczych.
 

Całą wypowiedź opublikowano w magazynie Chemia Przemysłowa 1/2016.

fot.: PIPP

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ