Partner serwisu
21 grudnia 2015

W płockiej rafinerii powstanie stacja doświadczalna do hodowli glonów

Kategoria: Z życia branży

PKN ORLEN realizuje kolejny projekt badawczo rozwojowy dotyczący alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku powstanie stacja doświadczalna, w której będą hodowane glony z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii.

W płockiej rafinerii powstanie stacja doświadczalna do hodowli glonów

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy PKN ORLEN jest elementem realizacji polityki dbałości o jakość środowiska  jak również celów w zakresie biopaliw wyznaczonych Dyrektywą o Odnawialnych Źródłach Energii (RED) na 2020 rok. Głównym celem badań jest opracowanie technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych  i okrzemek bałtyckich w  warunkach pracy rafinerii. Przedsięwzięcie  realizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i  Uniwersytetem Szczecińskim.
 
W ramach projektu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku zostanie wybudowana przenośna, pilotowa stacja doświadczalna do hodowli glonów, w której wykorzystany zostanie gaz bogaty w dwutlenek węgla pochodzący z jednej z  instalacji rafineryjnych oraz wody poprodukcyjne.  Obecnie w ramach projektu realizowane są badania  nad wyselekcjonowaniem odpowiednich gatunków glonów i taksonów okrzemek, prowadzone przez współpracujące uczelnie w Olsztynie i Szczecinie. Wyprodukowany doświadczalnie w płockiej rafinerii olej z glonów i okrzemek będzie badany pod kątem produkcji estrów jak również biokomponentów syntetycznych. Badaniom poddane zostaną wytłoczyny glonowe w kierunku  zgazowania i fermentacji biogazowej jak również pozostałość masy organicznej z okrzemek w kierunku polimerowym.
 
- Zakładamy, że osiągnięcie założonych w projekcie celów pozwoli w przyszłości  na komercjalizację  technologii  i umożliwienie produkcji biopaliw z glonów w oparciu o potencjał techniczny  rafinerii w Płocku, jak  również implementację rozwiązania do instalacji przemysłowych generujących CO2 w Grupie Kapitałowej, co niewątpliwie przyczyni się  do zmniejszenia  emisji  dwutlenku węgla -  powiedział Robert Czekaj  - Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw.
 
Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Dyrektywy ustanawiającej wytyczne dla biopaliw w transporcie, biokomponenty  wytworzone z glonów mogą być zaliczane podwójnie do celów przedmiotowej Dyrektywy na 2020 r. Dyrektywa wyznacza 10% udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w paliwach transportowych, jednocześnie ograniczając udział biokomponentów  wyprodukowanych z surowców żywnościowych maksymalnie do 7%. Glony nie konkurują z biomasą żywnościową, charakteryzują się wieloma walorami, które predysponują je do energetycznego wykorzystania. Posiadają wysoki potencjał produkcji biomasy z jednostki powierzchni  w porównaniu do innych roślin wykorzystywanych obecnie na cele BIO. Do produkcji biopaliw można użyć olej pozyskany z glonów jak również wykorzystać pozostałość w znanych  procesach termicznych i fermentacyjnych przetwarzania biomasy na cele biopaliwowe. Ich nieocenioną zaletą jest to, iż do swojego wzrostu potrzebują dużych ilości dwutlenku węgla, co można traktować jako dobry kierunek rozwojowy w zakresie zastosowania takiej technologii jako sposobu redukcji emisji tego gazu do atmosfery.

 

Źródło,fot.: PKN ORLEN

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ