Partner serwisu
07 grudnia 2015

Grupa LOTOS: Potrzeba dodatkowej ilości wodoru

Kategoria: Z życia branży

Wzrost produkcji paliw w rafinerii LOTOSU o blisko milion ton rocznie dzięki realizacji Projektu EFRA wymaga dodatkowej ilości wodoru. Gaz ten jest niezbędny w procesach przerobu ciężkich pozostałości ropy naftowej na wysokomarżowe produkty oraz odsiarczania paliw. Dostarczy go budowana w ramach Projektu EFRA instalacja produkcji wodoru HGU – Hydrogen Generator Unit.

Grupa LOTOS: Potrzeba dodatkowej ilości wodoru

Grupa LOTOS posiada już dwie instalacje produkcji wodoru. W ramach Projektu EFRA powstanie trzecia, która zwiększy produkcję wodoru w rafinerii LOTOSU. Jej wydajność to 2,5 tony tego gazu na godzinę. Rafineria w Gdańsku zużywa obecnie w ciągu godziny ok. 13,5 tony wodoru. Wzrost  produkcji wodoru pozwoli zwiększyc produkcję paliw. 

– Wodór w rafinerii służy przede wszystkim do spełnienia wymagań stawianych nowoczesnym paliwom silnikowym. Głównie w zakresie zawartości siarki oraz w celu usunięcia związków nienasyconych, które negatywnie wpływają na stabilność paliwa. Wodór jest też niezbędny, żeby uzyskać w procesie hydrokrakingu większy uzysk paliw z baryłki ropy. Wykorzystywany jest też w wielu procesach rafinacji produktów naftowych, np. benzyny, olejów bazowych czy parafin – mówi technolog Jan Biedroń, szef Biura Innowacji w Grupie LOTOS.

Odzyskać 60% wodoru
Wodór reaguje z węglowodorami umożliwiając w czasie przerobu ropy naftowej tzw. kraking (rozpad) ciężkich, skomplikowanych cząsteczek na mniejsze, charakterystyczne dla paliw. Ponadto zapewnia pełne odsiarczenie. W reakcjach wodorowych stosuje się nadmiar wodoru, aby osiągnąć w nich maksymalną skuteczność. Niestety, w ten sposób część wodoru opuszcza instalacje jako gaz opałowy. Dlatego w rafinerii stosowana jest metoda pozwalająca na odzyskiwanie ok 60 procent wodoru z gazów rafineryjnych w instalacji odzysku wodoru.

– Dla nas kluczowe jest, aby zwiększyć stopień odzysku wodoru. Dlatego budujemy w rafinerii specjalną instalację o nazwie Węzeł Odzysku Wodoru. Jego uruchomienie pozwoli zwiększyć produkcję paliw na instalacji hydrokrakingu MHC, jeszcze przed zakończeniem Projektu EFRA – wyjaśnia technolog Jarosław Kawula, kierownik projektu w Grupie LOTOS. – Zawartość wodoru w gazie opałowym to jeden z mierników doskonałości operacyjnej rafinerii. Po zbudowaniu Węzła Odzysku Wodoru będziemy pod tym względem wśród najlepszych rafinerii.

Projek EFRA
Grupa LOTOS S.A. w październiku br. rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD na baryłkę. Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

 

Źródło,fot.: Grupa LOTOS

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ