Partner serwisu
16 listopada 2015

Konferencja „Młodzi dla Techniki – 2015”

Kategoria: Z życia branży

5 i 6 listopada br. w murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, odbyła się druga Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pod znamienną nazwą Młodzi dla Techniki 2015.

Konferencja „Młodzi dla Techniki – 2015”

Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Geodezji i Kartografii macierzystej Uczelni głównego organizatora. Do współpracy włączyły się również, działające w płockiej Filii PW, studenckie koła naukowe „Konstruktor”, „Rotor”, „Płockie Koło Naukowe Chemików”, a także „Koło Naukowe Inżynierii Środowiska”. Konferencji patronowali JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jan Szmidt oraz Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski.

Stoisko konferencyjne Płockiego Naukowego Koła Chemików
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, z szerokim spektrum zagadnień lokowanych w naukach technicznych. Przedmiotem dyskusji naukowych były bowiem problemy budownictwa i materiałów budowlanych, mechaniki, inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, energetyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i fizyki budowli, technologii chemicznej, geodezji, urbanistyki, a także inne zagadnienia, które w te ramy dyscyplin naukowych i obszarów wiedzy nie zawsze dokładnie się wpisują.

Tak szeroki zakres problemowy konferencji podjęty został przez jednostkę naukową o wielokierunkowej działalności dydaktyczno-naukowej. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii płockiej filii Politechniki Warszawskiej prowadzi bowiem kształcenie na czterech kierunkach studiów (Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Technologia Chemiczna, Mechanika i Budowa Maszyn), a także prowadzi badania związane z tymi kierunkami, dysponując kadrą naukową z odpowiadających im i pokrewnych dyscyplin naukowych.

110 prac z 29 ośrodków naukowych

Na konferencję przyjęto 110 prac z 29 ośrodków naukowych. Stanowiły je zarówno ośrodki zagraniczne: czeska Politechnika w Brnie, Gomelski Uniwersytet Transportowy z Białorusi, węgierski  Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie, Uniwersytet Ropy Naftowej i Minerałów z Arabii Saudyjskiej, algierski Uniwersytet w Biskirze, jak i wydziały krajowych Politechnik: Białostockiej, Gdańskiej, Częstochowskiej, Lubelskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej i Warszawskiej, a także inne ośrodki naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Instytut Techniki Budowlanej.

13 sesji
Przyjęte prace uczestników konferencji były dyskutowane w ramach ośmiu sesji audytoryjnych i pięciu sesji posterowych, zaś wszystkie teksty naukowe opublikowane zostały w monografii konferencyjnej „Wybrane problemy techniki” oraz w anglojęzycznym specjalnym wydaniu czasopisma „Applied Mechanics and Materials”.

Prof. Maciej Paczuski prowadzący sesje posterowe

Z zakresu chemii, inżynierii i technologii chemicznej
Konferencja dotyczyła w znacznym stopniu problematyki naukowej z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej. W trakcie dwóch dni obrad, w prezentowanych pracach przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in. paliw płynnych i gazowych. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty ekologiczne, np. wykorzystanie procesu pirolizy biomasy do produkcji paliw. Podjęto również problemy biokomponentów oleju napędowego i wpływu dodatku wody na proces spalania LPG i związaną z nim emisję spalin. Znaczną uwagę poświęcono również zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i wykorzystaniem produktów odpadowych z procesów technologicznych. Prezentowano zarówno wyniki badań praktycznych, np. wpływu obecności odpadowego katalizatora glinokrzemianowego na mikrostrukturę zaczynu cementu glinowego, czy możliwości utylizacji ścieków przy zastosowaniu nadtlenku wodoru, jak również prace teoretyczne, takie jak np. Ocena wybranych metod obliczeniowych wyznaczania wartości współczynnika wnikania ciepła podczas wrzenia czynników chłodniczych w kanałach poziomych.

Dla młodych naukowców
Konferencja spełniła oczekiwania młodych naukowców. W czasie dwóch pełnych dni, w atmosferze koleżeńskiej dyskusji naukowej, odbywały się nie tylko prezentacje osiągnięć naukowych, promocje wyników badań, ale również spotkania towarzyskie i kulturalne. Pierwszego dnia Konferencji, Uczestnicy spędzili wieczór zwiedzając zabytkową część jednej z najstarszych szkół w Polsce - Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Przewodnikiem po gmachu szkoły była Pani Profesor Małgorzata Szymczak, która w niezwykły sposób przybliżyła wszystkim historię „Małachowianki”, Wzgórza Tumskiego i Płocka. Na zakończenie wieczoru, Uczestnicy wysłuchali we wspaniale odrestaurowanej auli liceum specjalnie przygotowanego występu Kameralnego Zespołu Wokalnego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki pod kierownictwem p. Sławomira Gałczyńskiego.

Podziękowania
Organizatorzy dziękują partnerom i sponsorom konferencji za ich wkład rzeczowy (w postaci wystaw, wykładów i promocji) oraz wsparcie finansowe. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Urzędu Miasta Płocka, Starostwa Powiatowego Płockiego, Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, Stowarzyszenia „Białe Murowanie”, firm EMIT, BAUMIT, BUD MAT Bogdan Więcek, CNH Polska, SoftHard, SZKŁO-BUD i OPEUS. Obecni byli również zaproszeni przedstawiciele: Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, Federacji Stowarzyszeń N-T NOT oraz Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Organizatorzy dziękują również patronom medialnym za pomoc w rozpropagowaniu informacji o tymże przedsięwzięciu.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji Młodzi Dla Techniki 2015 za ich wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Trzecia edycja konferencji odbędzie się w 2017 roku – zapraszamy.

 

Źródło,fot.: Politechnika Warszawska

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ