Partner serwisu
14 października 2015

Cicha wojna

Kategoria: Bezpieczeństwo

Mając na uwadze takie dwa sposoby wykorzystania systemów teleinformatycznych, wskazać należy, jakie zagrożenia stoją z punktu widzenia bezpieczeństwa. Najbardziej dramatycznym w skutkach był atak skierowany właśnie na systemy OT. Mogłyby one zakłócić procesy technologiczne lub doprowadzić do zniszczeń fizycznych poszczególnych elementów. Paraliż funkcjonowania danego przedsiębiorstwa nawet na kilka dni może przynieść olbrzymie straty finansowe oraz wizerunkowe. Może mieć także negatywne implikacje dla innych, powiązanych gałęzi przemysłowych czy w końcu klientów indywidualnych. Gdyby problem okazał się długofalowy, mógłby odbić się na sytuacji całej gospodarki. W gorszym scenariuszu – fizyczne uszkodzenia mogą doprowadzić do utraty życia ludzkiego lub skażenia środowiska naturalnego. Takie cele mogą leżeć w interesie państw, które chcą jawnie, bądź bez ujawniania swej tożsamości, doprowadzić do utrudnień w funkcjonowaniu innego państwa, obniżenia jego wiarygodności czy wywołania zamieszek i wewnętrznego niepokoju. Mogą być także częścią oficjalnej kampanii wojennej i służyć jako środek wspierający działania konwencjonalne w sytuacji konfl iktu. To właśnie państwa ze względu na swoje zasoby (szeroko rozumiane: wywiadowcze, finansowe) najprawdopodobniej mogłyby dokonać takich ataków.

Drugą grupą, która mogłaby takie działania podjąć, to organizacje terrorystyczne, które w powszechnym strachu, jak największych zniszczeniach, widzą metodę na skuteczną realizację swoich celów. Ten rodzaj ataku jest jednak mniej prawdopodobny Inną motywacją do dokonywania ataków na firmy z sektora chemicznego są zyski finansowe lub chęć pozyskania informacji mających strategiczne znaczenie. W obu tych przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym cyberszpiegostwem, które jest głównie nakierowane na systemy IT. Pierwsza forma cyberszpiegostwa polega na pozyskiwaniu informacji wywiadowczych ważnych w kontekście interesu państwa – najczęściej z obszaru bezpieczeństwa państwowego. W działaniach tych specjalizują się podmioty państwowe i działające na ich zlecenie podmioty i agencje. Druga jest bardziej relewantna z punktu widzenia sektora chemicznego. Zorganizowana przestępczość, zorientowana głównie na zyski finansowe, stara się pozyskać najbardziej strzeżone tajemnice firm np. technologie, patenty, biznes plany, szczegóły procesów produkcyjnych. Informacje takie mogą służyć na przykład rywalom biznesowym w niwelowaniu lub budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zdarza się, że działania podmiotów przestępczych tolerowane lub wspierane są przez państwa.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, budowania wizerunku i zaufania klientów danego przedsiębiorstwa cyberszpiegostwo ekonomiczne jest groźniejsze. Straty wynikające z cyberataków mogą być liczone w miliardach dolarów [6]. Od strony interesu narodowego to właśnie działania nakierowane na pozyskanie informacji strategicznych są bardziej niebezpieczne. Często działania szpiegowskie to tylko preludium do dokonywania działań służących paraliżowi funkcjonowania lub dokonania zniszczeń. Podmioty „rozpracowują” sieci i przygotowują się do potencjalnej sytuacji konfliktu. W końcu potencjalnymi atakującymi mogą być indywidualni hakerzy, którzy bardzo często działają z powodów ambicjonalnych i chcą udowodnić sobie i innym, że są w stanie włamać się do danego systemu. Konsekwencje ich działań nie są najgroźniejsze, gdyż ich motywacją nie jest spowodowanie zniszczeń.

Czy zagrożenie jest realne i co należy robić?
Poszczególne kategorie działań nie są scenariuszami z filmów fantasy, zagrożenia mają miejsce tu i teraz. Przykładem cyberszpiegostwa nakierowanego na sektor chemiczny jest działanie, które nazwano pseudonimem Nitro. Celem ataku była m.in. kradzież własności intelektualnej i innych informacji pozwalających na prowadzenie bardziej skutecznej rywalizacji biznesowej. Ofi arami ataku padło 29 firm z branży chemicznej (taka liczba została potwierdzona), w tym wiele podmiotów z listy Fortune 100 zaangażowanych m.in. w badania i rozwój dotyczący związków chemicznych, zaawansowanych materiałów, jak również firmy z branży  rozwijającej infrastrukturę produkcyjną dla przemysłu chemicznego.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ