Partner serwisu

M. Kwiatkowski: To niezwykle złożony proces

Kategoria: O tym się mówi

– Postrzeganie bezpieczeństwa jest niezwykle subiektywnym odczuciem każdego człowieka i w dużej mierze zależy od świadomości występujących zagrożeń. Sprowadzając tak przewrotnie postawione pytanie do możliwie zwięzłej odpowiedzi, uważam, że bezpieczeństwa nie należy zestawiać bezpośrednio z aspektami finansowymi – mówi Marek Kwiatkowski, Główny Specjalista ds. Prewencji, Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

 M. Kwiatkowski: To niezwykle złożony proces

Czy bezpieczeństwo to czysty zysk?

Odpowiedź na to z pozoru proste pytanie jest równie złożona, jak wieloznaczność terminu bezpieczeństwo. Mówiąc o bezpieczeństwie zazwyczaj dopełniamy termin przymiotnikiem określającym jego specyfikę oraz źródło zagrożeń. W ten sposób utarły się zwroty takie jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo procesowe i inne.

Spośród wielu prób zdefiniowania tego terminu, w większości daje się zauważyć pewną wspólną cechę, mianowicie jest to stan gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwości jego rozwoju przy jednoczesnym wyeliminowaniu lub znaczącym zredukowaniu właściwych dla rozpatrywanego obszaru zagrożeń. Niewątpliwie bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych potrzeb człowieka. W hierarchizacji potrzeb Abrahama Maslowa zajmuje miejsce zaraz za potrzebami fizjologicznymi, warunkując potrzeby wyższego rzędu, takie jak potrzeby miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji.

Postrzeganie bezpieczeństwa jest niezwykle subiektywnym odczuciem każdego człowieka i w dużej mierze zależy od świadomości występujących zagrożeń. Sprowadzając tak przewrotnie postawione pytanie do możliwie zwięzłej odpowiedzi, uważam, że bezpieczeństwa nie należy zestawiać bezpośrednio z aspektami finansowymi.

Zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa jest niezwykle złożonym i bardzo często kapitałochłonnym procesem. Proces ten jednak warunkuje możliwość prowadzenia określonej działalności gospodarczej, którą prowadzący zakład prowadzi właśnie celem wypracowania określonego zysku. Szczególnym przypadkiem są zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co do których jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy jednoczesnym wypełnieniu obowiązku, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ