Partner serwisu
18 września 2015

[RELACJA] Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz

Kategoria: Z życia branży

W dniu 14 września 2015  r. odbyła się X jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, poświęcona polskim championom w branży petrochemicznej i gazowej po dekadzie zmian.

[RELACJA] Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, Podsekretarza Stanu i Głównego Geologa Kraju Sławomira Brodzińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Izbę Gospodarczą Gazownictwa, oraz Polską Izbę Paliw Płynnych.

Tegoroczna edycja została podzielona na pięć sesji tematycznych, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek paliwowych, chemicznych i gazowych. Kongres rozpoczął się od wprowadzenia, dokonanego przez Tomasza Zielińskiego – Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Jacka Sochę – Wiceprezesa PwC, którzy podsumowali najważniejsze zmiany, jakie dokonały się w branży petrochemicznej i gazowej na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Ogólny zarys przemian został rozwinięty w Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, paliw, chemii i gazu - nowa sytuacja i nowe wyzwania”. Jej moderatorem był Jacek Socha z PwC Polska, zaś w dyskusji udział wzięli: Marcin Korolec – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska; Jerzy Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Tematy, na jakich paneliści się skoncentrowali to wpływ niestabilności w Strefie Euro na sytuację gospodarczą Polski i planowane inwestycje rozwojowe, w szczególności, jeżeli chodzi o potencjalne miejsca inwestycji. Zastanawiano się również nad polityką klimatyczną w kontekście kształtu nowej polskiej polityki energetycznej i czy w jej ramach jest miejsce na energię atomową. W dalszej części dyskusji omówiono kwestię niestabilności za wschodnią granicą i czy jest to zagrożenie czy szansa dla polskich firm. Pozwoliło to określić, kiedy Polska będzie w stanie osiągnąć zadowalający poziom bezpieczeństwa energetycznego i jakie są oczekiwania wobec Państwa w tej materii.

Druga część konferencji stanowiła rozwinięcie tez, wcześniej wyprowadzonych, w ramach trzech sesji tematycznych: gazowej, naftowej i chemicznej. Podczas Sesji II – Perspektywy dla polskiego rynku gazu moderator dyskusji, Wojciech Słowiński – Partner PwC Polska zaprosił do udziału najważniejszych ekspertów i przedstawicieli sektora: Jana Chadama – Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., Ireneusza Łazora – Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, Małgorzatę Szymańską – Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki oraz Piotra Woźniaka - b. Ministra Gospodarki, b. Wiceministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju. Uczestnicy debaty w pierwszej kolejności zastanawiali się nad problemem spadku cen ropy naftowej w kontekście formuł cenowych na rynku gazu, a także jakie perspektywy kreują się przed gazem łupkowym w Polsce.

Rozważano też możliwości polskich przedsiębiorstw – czy powinny one się stać większymi koncernami gazowymi czy raczej przedsiębiorstwami multienergetycznymi, aby skutecznie walczyć o udziały na rynku. Na koniec starano się określić, jaki będzie wpływ na krajowy rynek gazu oraz rozwój konkurencji po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu.

            Sesja III – Sektor naftowy nowe wyzwania moderował ponownie Wojciech Słowiński z PwC Polska, zaś do debaty zasiedli: Wojciech Blew – Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa LOTOS S.A.; Mirosław Gutowski - Dyrektor Biura Handlowego, OLPP Sp. z o.o.; Jacek Loret - Dyrektor Departamentu Rynku Paliw Gazowych i Ciekłych, Urząd Regulacji Energetyki. Sesja rozpoczęła się od krótkiej prezentacji wprowadzającej Dyrektora Wojciecha Blewa nt. rozwoju Grupy LOTOS w ostatnich dziesięciu latach – uwzględniając zarówno sukcesy, jakie Grupa osiągnęła, jak i wyzwania, przed jakimi stoi. Jednym z takich wyzwań jest rozwijająca się szara strefa na rynku paliwowym – temat ten otworzył dalszą część debaty. Najpierw nakreślono rozmiary i rozwój szarej strefy zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa naftowego, jak i operatora logistycznego paliw oraz regulatora rynku. Następnie rozważano wpływ logistyki naftowej na zapewnienie bezpieczeństwa i stymulację konkurencyjności w Polsce. Druga część Sesji zogniskowana była wokół potencjalnych kierunków rozwoju największych polskich koncernów naftowych. Najpierw zastanawiano się nad kierunkami poszukiwań węglowodorów przez PKN ORLEN i Grupę LOTOS (czy bardziej należy się koncentrować na obszarze kanadyjskim, czy norweskim). Następnie starano się określić potencjał petrochemii dla funkcjonowania obu koncernów.

W ramach Sesji IV – Rynek chemiczny, moderatorem dyskusji był Tomasz Zieliński z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zaś w roli prelegentów wystąpili: Marek Jagieła - Dyrektor ds. Rozwoju, BASF Polska Sp. z o.o.; Marek Kapucha - Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., Adam Leszkiewicz - Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych. W pierwszej części debaty starano się określić czynniki wpływające na budowę i realizację strategii polskich przedsiębiorstw chemicznych. Nie bez znaczenia w tym kontekście była kwestia przyjaznego otoczenia dla rozwoju przemysłu chemicznego, jak tworzenie stabilnej pozycji inwestycyjnej i rozwojowej, deregulacje, umowy o wolnym handlu. Równie istotnym problemem, dyskutowanym podczas tej sesji, było kształtowanie wizerunku przemysłu chemicznego w kontekście reindustrializacji i wpływu przemysłu chemicznego na gospodarkę. Na koniec dyskusji paneliści odnieśli się do globalnych trendów i możliwości akwizycji zagranicznych jako zabezpieczenia dostaw surowców z innych kierunków niż Rosja (upstream).

            Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.

Partnerzy Kongresu

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.  

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:

Współorganizatorowi: Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego

Partnerowi Merytorycznemu: firmie PwC Polska

Partnerowi Strategicznemu: Grupie LOTOS S.A.,

Partnerowi Głównym: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.

Partnerom: Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.; Grupie Azoty S.A.; Operatorowi Logistycznemu Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Podziękowania składamy również Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, czasopismu Chemia Przemysłowa, właścicielowi portalu kierunekchemia.pl, Czasopismu Chemia i Biznes, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Miesięcznikowi Chemik – nauka technika rynek, Telewizji Interaktywnej EkoNews; Wydawnictwu Inżynieria wydawcy portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka, Magazynowi Polski Przemysł, Portalowi Petrolnet.pl, Czasopismu Stacja Benzynowa, Magazynowi Przemysł Chemiczny, Czasopismu Biznes i Ekologia, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Czasopismu Reporter Chemiczny.

 

Źródło,fot.: Europejskie Centrum Biznesu

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ