Partner serwisu
01 września 2015

Polwax podsumował pierwsze półrocze

Kategoria: Z życia branży

Większe o 6,4% przychody i rosnący o blisko 20% udział sprzedaży specjalistycznych produktów dla przemysłu zdominowały dwa pierwsze kwartały tego roku. Eliminując zdarzenie jednorazowe z 2014 roku dla danych porównywalnych,  EBITDA za I półrocze 2015 jest wyższa o 5,4% tj. 581 tys. zł. w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Polwax podsumował pierwsze półrocze

- To było dobre, choć trudne półrocze – podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu Spółki. – Mieliśmy do czynienia z wieloma zmiennymi, na które nie mieliśmy i nie mamy wpływu. Najważniejsze z nich to niekorzystny wpływ wahań kursów walutowych. Część niezbędnych surowców kupujemy płacąc w dolarach, z kolei wytworzone produkty sprzedajemy w euro. Wahania tej pary istotnie wpływają na nasze wyniki – dodaje prezes Tomczyk.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na działalności była utrzymująca się niestabilna sytuacja na rynku notowań ropy oraz surowców ropopochodnych, w tym ograniczenie podaży gaczy parafinowych związane z okresem remontowym wschodnich rafinerii.

Przychody ze sprzedaży spółki POLWAX S.A. w I półroczu wyniosły 101.687 tys. zł i były wyższe o 6,4% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Zanotowano wyższy ilościowy obrót o 2.883 ton oraz niższą średnią cenę sprzedaży podstawowych produktów parafinowych. Wzrost sprzedaży jest związany głównie z większą sprzedażą produktów przeznaczonych dla przemysłu.

W pierwszym półroczu 2015 roku do klientów trafiło 27.776 ton, czyli ponad 11,6% więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż eksportowa i wewnątrzwspólnotowa wzrosła wartościowo w okresie objętym raportem o 26,5% w stosunku do poziomu z I półrocza 2014 roku. To efekt zwiększeniem dostaw wyrobów parafinowych o 1.288 ton.

Coraz więcej wysokomarżowych specyfików dla przemysłu

Przychody Spółki ze sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów dla przemysłu wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 19,7%. Liderami sprzedaży były antyzbrylacze do nawozów, gdzie odnotowano wzrost przychodów o 79 %, środki ochrony antykorozyjnej ze wzrostem przychodów o 40%, oraz woski przeznaczonych do kontaktu z żywnością, gdzie wartość sprzedaży zwiększyła się o 20%.

- Przemysł ma swoje wymagania. Nie ma czegoś takiego, jak standardowa oferta. To zawsze jest produkt skrojony na miarę. Zaprojektowany tak, aby dostosować się do parku maszynowego, stosowanej technologii czy systemu magazynowania i przewożenia. Mnóstwo różnych czynników ma wpływ na sukces na tym rynku. To stawia przed nami bardzo konkretne wymagania jakościowe już na etapie wyboru surowca – wyjaśnia Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu dyrektor operacyjny Spółki. Właśnie takim przykładem są nasze antyzbrylacze – dodaje Stelmach.

Dziś Polwax jest niejako skazany na wykorzystywanie tych surowców, które są dostępne na rynku. Tymczasem część z nich przed dalszym wykorzystaniem wymaga kosztownego i czasochłonnego uszlachetniania, którego dziś Spółka nie może zrobić sama.

 -  Budowa własnej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego będzie największą w historii naszej Spółki inwestycją nie tylko od strony finansowej, ale również od strony technologii, którą będziemy posiadać – zapewnia Dominik Tomczyk.  - To właśnie technologia będzie determinować kwestie surowcowe. Nowa instalacja da nam możliwość przerobu każdego, dostępnego w światowym handlu surowca parafinowego. Dziś musimy wybierać spośród licznych oferowanych nam surowców tylko te, które możemy przerobić na naszych instalacjach. Po wybudowaniu instalacji będziemy w zdecydowanie lepszym położeniu– podsumowuje prezes Tomczyk.

Na koniec I półrocza br. POLWAX S.A. osiągnął wynik EBITDA w wysokości 11.382 tys. zł, tj. niższy o 6,7% niż w porównywalnym okresie 2014 roku (12.201 tys. zł). Zarówno EBITDA i zysk netto w I półroczu 2015r. były niższe niż w analogicznym okresie 2014r. ze względu na wystąpienie w 2014 roku zdarzenia jednorazowego a mianowicie rozwiązania rezerwy na zapasy w kwocie 1,4mln zł. Eliminując zdarzenie jednorazowe z 2014 roku dla danych porównywalnych, EBITDA za I półrocze 2015 jest wyższa o 5,4% tj. 581 tys. zł. w stosunku do I półrocza 2014 roku.

Wynik na sprzedaży brutto w pierwszym półroczu 2015 roku ukształtował się na poziomie 18.569 tys. zł i był wyższy o 374 tys. zł od wyniku na sprzedaży brutto w analogicznym okresie 2014 roku (18.195 tys. zł).

W raportowanym okresie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 7.166 tys. zł. Zysk netto Spółki POLWAX S.A. w okresie I-VI 2014 roku wyniósł 8.435 tys. zł.  Warto podkreślić, że na wzrost kosztów w okresie objętym raportem miały przede wszystkim wpływ zakup, a następnie koszty funkcjonowania dwóch nowoczesnych laboratoriów przemysłowych.

 

Źródło,fot.: Polwax

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ