Partner serwisu
28 sierpnia 2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska

Kategoria: Z życia branży

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska przez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska

Proponowane zmiany spowodują zmianę takich kwestii, jak, m.in., wykaz substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin), a także uszczegółowią przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładach oraz wzmocnią wymogi dotyczące kontroli zakładów objętych omawianymi przepisami.  Wprowadzony zostanie także obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady których dotyczą omawiane regulacje, systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego ochronę ludzi i środowiska.

Przyjęcie proponowanych zmian powinno wpłynąć na redukcję liczby awarii w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (tj. w zakładach o dużym oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii).

Ze względu na zmiany treści przepisów upoważniających, z dniem wejścia w życie ustawy akty wykonawcze utracą swoją moc. W związku z tym, w celu zapewnienia ciągłości obowiązywania przepisów, niezbędne jest zachowanie czasowo w mocy określonych przepisów wykonawczych, o czym stanowi art. 7  ustawy.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/18/WE do dnia 30.09.2019 r. państwa członkowskie przekażą KE raport dotyczący wdrożenia przepisów nowej dyrektywy. Zakres danych (mierników), jakie zostaną ujęte w raporcie obejmuje informacje o liczbie zakładów, liczbie opracowanych raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych i aktualizacji tych dokumentów, zakresie informacji udostępnianych publicznie, przeprowadzonych kontrolach oraz o nałożonych sankcjach.

Źródło: www.prezydent.pl

Fot. photogenica

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ