Partner serwisu
18 sierpnia 2015

90-lecie urodzin dr. inż. Ludwika Kossowicza – nestora polskiego przemysłu naftowego

Kategoria: Z życia branży

7 sierpnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się  podniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin dr. inż. Ludwika Kossowicza – nestora polskiego przemysłu naftowego, wieloletniego zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Technologii Nafty, najstarszego członka Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego  i Gazowniczego, byłego prezesa SITPNiG a obecnie przewodniczącego  Rady Seniorów SITPNiG.

90-lecie urodzin dr. inż. Ludwika Kossowicza – nestora polskiego przemysłu naftowego

Na uroczystość przybyło z liczne grono przedstawicieli nauki i przemysłu naftowo-rafineryjnego z całego kraju, w tym wielu współ­pracowników i przyjaciół Jubilata. Uroczystość otworzyła Pani prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska dyrektor Instytutu Nafty i Gazu PIB w Krakowie, a po powitaniu Jubilata i zaproszonych gości przedstawiła obszerną laudację o pracy, działalności i osiągnięciach dr. inż. Ludwika Kossowicza.

Praca, działalność i osiągnięcia dr. inż. Ludwika Kossowicza
Dr inż. Ludwik Kossowicz urodził się w Żninie w Wielkopolsce. Dzieciństwo i młodość spędził w Chełmie Lubelskim, gdzie Jego charakter, zainteresowania i głęboki patriotyzm kształtowało środowisko nauczycielskie starszych braci Kazimierza i Witolda oraz  szwagra Wincentego Sobczaka. Naukę na poziomie licealnym odbywał na tajnych kompletach, a maturę uzyskał w 1945 r. w chełmskim Liceum im. Stefana Czarnieckiego. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej ukończył w lutym 1950 r. i jako stypendysta Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego rozpoczął pracę w Rafinerii Trzebinia, gdzie szybko awansował przechodząc stanowiska stażysty, kierownika Laboratorium, kierownika Biura Technologicznego (głównego technologa) i szefa produkcji Rafinerii. W 1953 r. został służbowo przeniesiony do Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty w Krakowie na stanowisko głównego technologa, a następnie głównego specjalisty ds. rozwoju przemysłu rafineryjnego, gdzie pozostał do 1982 roku. W 1982 r. decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego przeszedł do pracy w Instytucie Technologii Nafty, gdzie objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych, na którym pracował  przez dwadzieścia lat, aż do przejścia na emeryturę w 2002 r. Po przejściu na emeryturę nadal pozostaje aktywny zawodowo, pracując jako specjalista w Instytucie Nafty i Gazu, gdzie swój talent, doświadczenie i wiedzę wykorzystuje w opracowywanych ekspertyzach na tematy ważne dla gospodarki.

Dr inż. Ludwik Kossowicz od początku swojej pracy zawodowej aktywnie prowadził działalność naukową specjalizując sie w zagadnieniach wiedzy o asfaltach, przedstawiając liczne publikacje naukowe z tego zakresu. Ukoronowaniem Jego badań nad asfaltami był referat wygłoszony w 1958 r. na sesji plenarnej V Światowego Kongresu Naftowego w Nowym Yorku. Kontynuacją tej tematyki prac naukowo badawczych Jubilata, było wydanie w 1968 r. monografii pt. „Polskie asfalty naftowe” oraz przygotowanie i obrona
w 1976 r.  rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. W. Kisielowa pt. „Asfalty ekstrakcyjne jako stadium przejściowe do rozwoju technologii asfaltów syntetycznych”.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. dr inż. Ludwik Kossowicz zaczął zwracać szczególną uwagę na zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, przygotowując z tego zakresu kilka prac omawiających „ekologiczność przerobu ropy naftowej i przetworów naftowych” oraz „wymagania jakości paliw”. W swojej działalności normalizacyjnej dążył do eliminacji ołowiu i innych toksycznych składników z benzyny silnikowej.
W prowadzonej pracy naukowo-badawczej dr inż. Ludwik Kossowicz zwracał uwagę na ich aspekty praktyczne, które byłyby możliwe do realizacji przemysłowej w możliwie krótkim czasie. Do Jego szczególnych osiągnięć gospodarczych zaliczane jest wprowadzenie dodatku bioetanolu do benzyn motorowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji oraz ponad 80 patentów.
Przy aktywnej pracy zawodowej dr inż. Ludwik Kosowicz potrafi znaleźć czas na realizację swoich pasji i rozległych zainteresowań, a w tym na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w którym przez prawie 60 lat był w gronie liderów, a w latach 1961 – 1962 pełnił funkcje prezesa.

Całe środowisko naftowców i gazowników darzy Jubilata niesłabnącym uznaniem i głębokim szacunkiem, czego dowodem  było liczne uczestnictwo wielu wybitnych osobistości w uroczystości jubileuszowej. Jest On bowiem niezaprzeczalnie jednym z najwybitniejszych intelektualnych twórców sukcesów polskiego przemysłu rafineryjnego po II Wojnie Światowej, a przy tym niesłychanie skromnym, uczynnym i życzliwym człowiekiem.

W uznaniu zasług na polu naukowym, zawodowym i społecznym Jubilat był wyróżniany wieloma wysokimi odznaczeniami, odznakami i tytułami honorowymi, ale spośród nich szczególnie wysokie miejsce zajmują Medal imienia Ignacego Łukasiewicza nadany przez Kapitułę w 2005 r.  „w uznaniu szczególnych i wybitnych zasług położonych w ciągu długoletniej działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz przemysłu naftowego i gazowniczego”, Medal im. Prof. Stanisława Pilata nadany przez dyrektora ITN w 2005 r. „za wybitne zasługi dla Instytutu oraz przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego” oraz tytuł „Złoty Inżynier 2005” nadany w 2005 r. przez redakcję Przeglądu Technicznego.

Wiele życzeń, gratulacji...
Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin dr inż. Ludwik Kossowicz otrzymał wiele życzeń i listów gratulacyjnych, a Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński nadał Jubilatowi „Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.
W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG najlepsze życzenia przekazali Jubilatowi prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG i dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz generalny.

 

Źródło,fot.: SITPNiG

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ