Partner serwisu
13 sierpnia 2015

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia Polska-Czechy

Kategoria: Z życia branży

W ramach połączenia międzysystemowego Polska-Czechy planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kędzierzyn-Koźle – Hat’ (Polska – Czechy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia Polska-Czechy

Wykonawcą prac projektowych jest, wybrane w wyniku publicznego postępowania przetargowego, konsorcjum firm „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. oraz Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.  Przedmiotem umowy podpisanej z  konsorcjum w dniu 28 lipca 2015 roku jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Hat’ (Polska –Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W ramach połączenia międzysystemowego Polska – Czechy zakres prac po polskiej stronie  obejmuje budowę gazociągu Kędzierzyn-Koźle –Hat’  o długości około 55 km i średnicy 1000 mm, stacji pomiarowej na granicy z Czechami  (Owiszcze/Hat') o dużej przepustowości oraz tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu. Zakres prac po stronie czeskiej obejmuje budowę gazociągu Libhošt’ –
o długości około 52 km, rozbudowę gazociągu Tvrdonice Libhošt’ oraz rozbudowę tłoczni Breclav.

Gazociąg Polska-Czechy ma na celu stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską a Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej  i Południowo-Wschodniej,  jak również  dywersyfikację i poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w UE

Wsparcie z Unii Europejskiej
W maju 2015 r. spółki GAZ-SYSTEM S.A. i NET4GAS s.r.o., podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze dla projektu połączenia międzysystemowego Polska – Czechy [Stork II] pomiędzy Libhošť (CZ) – Hať (CZ-PL) – Kędzierzyn (PL)”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe na prace projektowe w wysokości 1,5 mln EUR. Z całkowitej kwoty spółka GAZ-SYSTEM S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,59 mln EUR. W lipcu 2015 r. Komisja Europejska zdecydowała również o wsparciu finansowym dla realizacji prac budowlanych, które wyniesie 62,6 mln EUR i zostanie podzielone między GAZ-SYSTEM S.A. oraz NET4GAS s.r.o.

Plan Rozwoju 2015-2023
Wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej stanowi część kolejnego etapu rozwoju polskiego systemu przesyłowego. Powstanie nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz budowa połączenia z Litwą będą stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

 

Źródło,fot.: Gaz -System

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ