Partner serwisu
12 sierpnia 2015

Studiujesz? Praktykuj!

Kategoria: Z życia branży

Rusza kolejna inicjatywa na rzecz studentów w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie Przyszłości”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Studiujesz? Praktykuj!

Studiujesz? Praktykuj!

– Dobrze zorganizowane i wykorzystane staże i praktyki będą świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Brak porozumienia między uczelniami a pracodawcami to  dziś często duży problem. Chcemy jeszcze mocniej wspierać współpracę szkół z firmami. Dzięki temu programowi młodzi ludzie wejdą na rynek pracy z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, których poszukuje obecnie wielu pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa za to będą mogły rozwijać się dzięki wiedzy i kompetencjom, które wnoszą  po studiach młodzi pracownicy – zaznacza minister nauki.


Skierowany do uczelni konkurs Studiujesz? Praktykuj! pozwoli uruchomić wysokiej jakości programy praktyk oraz staży realizowane we współpracy z przedsiębiorcami. Dzięki niemu studenci zdobędą doświadczenie zawodowe i rozwiną kompetencje potrzebne na rynku pracy. Wyłonione w konkursie uczelnie zaoferują studentom staże i praktyki trwające nie krócej niż miesiąc w jednej jednostce oraz 3-miesięczne staże, związane bezpośrednio z kierunkami studiów, co zapewni studentom praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Weźmie w nich udział co najmniej 30% studentów danego rocznika na kierunku studiów objętym wsparciem.

– Praktyczne przygotowanie do rynku pracy stanowi ważny element w programie kształcenia.  Doceniają go zarówno pracodawcy, wykładowcy jak i studenci, także ci, którzy po studiach planują przedsiębiorcze „samozatrudnienie". Wysokiej jakości staże i praktyki, szczególnie w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, pomogą naszym absolwentom na budowanie swoich karier także w wymiarze globalnym - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 145 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 14 września do 14 października 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Kwota dofinansowania, jaką będzie mogła zdobyć uczelnia zależy od jej wielkości. Będzie to do 1,5 mln zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów, aż do 5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów. Dla zapewnienia jak największej efektywności działania wyłonione w konkursie uczelnie otrzymane środki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na finansowanie działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży, tj.: stypendium stażowe, koszty dojazdów, koszty zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania) oraz kosztów dodatkowych, jak np. ubezpieczenie czy badania lekarskie.


Uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe będą mogły ubiegać się o  wsparcie w ramach odrębnego projektu - „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Konkurs Studiujesz? Praktykuj! jest organizowany w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Budżet całego działania w zakresie staży to 550 mln zł. Do 2018 roku NCBR ogłosi jeszcze trzy konkursy.

 

Źródło,fot.: NCBR

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ