Partner serwisu
11 sierpnia 2015

LOTOS poprawia wyniki i rozpoczyna Program Efektywnej Rafinacji

Kategoria: Z życia branży

– Wyniki finansowe LOTOSU wskazują, że był to dobry kwartał dla spółki. Otoczenie makroekonomiczne nam sprzyjało. Dzięki instalacjom wybudowanym w ramach Programu 10+ i optymalizacji produkcji dostarczyliśmy rynkowi więcej wysokomarżowych paliw – podsumowuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

LOTOS poprawia wyniki i rozpoczyna Program Efektywnej Rafinacji

W II kwartale 2015 roku LOTOS wypracował zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie 755 mln zł (+69,5% kw./kw.). Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w tym okresie blisko 569 mln zł (+112,5% kw./kw.). Z kolei zysk netto uplasował się na poziomie ok. 479 mln zł ( –101,4 mln zł w I kw. 2015 i –122,5 mln zł w II kw. 2014). W minionym kwartale przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły blisko 6 642 mln zł i były wyższe o ponad 29% kw./kw.

Spółka konsekwentnie realizuje Program Efektywnej Rafinacji (EFRA), dla którego pozyskała już finansowanie oraz wybrała głównego wykonawcę.

W pierwszym półroczu 2015 LOTOS wypracował 11 773 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk EBITDA wyniósł 1 201 mln zł (–11 mln zł w 1H 2014). Zysk operacyjny (EBIT) uplasował się na poziomie 836 mln zł (–398 mln zł w 1H 2014). Zysk netto wyniósł 377 mln zł (–155 mln zł w 1H 2014).

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku ukształtowało się na poziomie 100,3% (+9,5 p.p. r./r.). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób na poziomie 2 627,6 tys. t (+10,5% r./r.). W analizowanym okresie produkcja wyniosła 2 798,5 tys. ton (gł. olej napędowy, benzyny motorowe, komponenty asfaltowe i ciężki olej opałowy) i była wyższa o 9,5% kw./kw.

Dzięki efektywnej pracy segmentu produkcji i handlu LOTOS skutecznie wykorzystał okres sprzyjającej marży rafineryjnej (8,08 USD/bbl w II kw. 2015, +62,6% r./r.).

– Wyniki finansowe LOTOSU wskazują, że był to dobry kwartał dla spółki. Otoczenie makroekonomiczne nam sprzyjało. Dzięki instalacjom wybudowanym w ramach Programu 10+ i optymalizacji produkcji dostarczyliśmy rynkowi więcej wysokomarżowych paliw – podsumowuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

W II kw. 2015 r. konsumpcja paliw płynnych (tj. oleju napędowego, benzyny oraz lekkiego oleju opałowego) w Polsce wzrosła o 4,1% r./r. Wzrost konsumpcji dotyczył wszystkich grup produktowych: oleju napędowego (+3,8%), benzyn (+4,4%) oraz lekkiego oleju opałowego (+9,1%). Udział LOTOSU w polskim rynku paliw wyniósł w analizowanym okresie 31,3% (cel strategiczny do końca 2015 r. to 30%)

EFRA

– Nie zwalniamy tempa. Realizowany przez LOTOS Program EFRA jest naturalną kontynuacją 10+. Domknęliśmy finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu, podpisaliśmy umowę z głównym wykonawcą – włoską firmą Kinetics Technology – liderem na światowym rynku usług dla branży naftowej – dodaje Olechnowicz. – Prace w ramach Programu EFRA rozpoczną się jeszcze w tym roku a za 3 lata LOTOS i polska gospodarka będą dysponowali jedną z najnowocześniejszych rafinerii nie tylko w Europie, ale i na świecie.       

W czerwcu br. LOTOS Asfalt (spółka zależna Grupy LOTOS S.A.) podpisała umowę kredytową niezbędną do zamknięcia finansowania Programu EFRA. Ww. umowę, o szacowanej wartości ok. 1 926 mln zł, zawarto z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania Programu EFRA), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A.

Z kolei w lipcu LOTOS Asfalt i Kinetics Technology S.p.A. podpisały kontrakt na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę w formule stałej ceny „pod klucz” trzech głównych instalacji Programu EFRA: instalacji opóźnionego koksowania (ang. Delayed Coking Unit, tj. DCU), instalacji produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit, tj. HGU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyn (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit, tj. CNHT). Szacowana wartość ww. kontraktu wynosi ok. 1,26 mld PLN. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2018 r.

 

Źródło,fot.: Grupa LOTOS

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ