Partner serwisu
04 sierpnia 2015

Powstała Gdańska Chemia Akademicka

Kategoria: Z życia branży

9 lipca 2015, w kampusie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG a Wydziałem Chemii UG o utworzeniu konsorcjum pn. Gdańska Chemia Akademicka.

Powstała Gdańska Chemia Akademicka

Umowę – uprzednio zaakceptowaną przez Rady Wydziałów – podpisali ich Dziekani: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski w obecności JM Rektorów: PG, prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka i UG, prof. dr hab. Bernarda Lammka oraz prodziekanów obu jednostek.

Umowa pomiędzy obydwoma silnymi naukowo wydziałami – w ostatniej tzw. ocenie parametrycznej oba uzyskały kategorię A – ma na celu przede wszystkim zwiększenie wspólnego potencjału naukowego poprzez oczekiwaną wartość dodaną, efekt mnożnikowy, czy – bardziej naukowo mówiąc – efekt synergii. Utworzone konsorcjum nosi się m. in. z zamiarem wspólnego wystąpienia o status tzw. KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego). Połączenie sił, np. przez powoływanie wspólnych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych, powinno także sprzyjać większej efektywności działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na działalność badawczą i dydaktyczną ze źródeł krajowych (NCN, NCBiR, POWER) i zagranicznych.

Współpraca między obydwoma wydziałami jest realizowana już od szeregu lat, nadanie jej jednak określonych form organizacyjnych powinno znakomicie zwiększyć jej efektywność, choćby w zakresie wykorzystania posiadanej przez nie infrastruktury badawczej.

Umowa przewiduje także współpracę w dziedzinie dydaktyki, przede wszystkim na studiach III stopnia, a więc doktoranckich. Powstać ma środowiskowe studium doktoranckie, a umowa powinna dopomóc w jego umiędzynarodowieniu i ułatwieniu rozwoju najlepszej młodej kadry. Studium to, jako jedyne w Polsce będzie oferować zdobycie stopnia naukowego doktora we wszystkich dyscyplinach nauk chemicznych, tj. chemii, biochemii, biotechnologii, ochronie środowiska i technologii chemicznej. Już we wrześniu tego roku sesja sprawozdawcza Studium Doktoranckiego Wydziału Chemicznego PG (ok. 140 uczestników) odbędzie się wspólnie ze słuchaczami bliźniaczego Studium na Wydziale Chemii UG.

 

Źródło,fot.: http://chem.pg.edu.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ