Partner serwisu
Tylko u nas
25 czerwca 2015

Regulacje potrzebne od zaraz

Kategoria: Ochrona środowiska

Analiza jakości powietrza w 386 miastach wykazała, że wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 6 znajduje się w Polsce. Obecnie jedynym rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Tam, gdzie one są – m.in. w przemyśle i energetyce – sytuacja wygląda dużo lepiej.

Regulacje potrzebne od zaraz

Od początku lat 90. obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Początkowo było to spowodowane spadkiem produkcji przemysłowej, a obecnie postępem w instalowaniu urządzeń ochrony powietrza – powstają nowe instalacje odsiarczania spalin, a w przypadku już istniejących poprawiana jest skuteczność ich działania.

Najnowszy raport z 2014 r. Krajowego Ośrodka Badań i Zarządzania Emisjami wykazał, że globalna emisja SO2 z terenu Polski w 2012 r. wynosiła 853312,1 Mg. Głównym źródłem emisji SO2 było energetyczne spalanie paliw (głównie węgla) w źródłach stacjonarnych, które łącznie odpowiedzialne są za ponad 99% krajowej emisji dwutlenku siarki. Ze względu na niską zawartość siarki w paliwach ciekłych, źródła mobilne odpowiedzialne są tylko za ok. 0,2% krajowej emisji dwutlenku siarki.

Regulacje prawne – sposobem na emisje

W chwili obecnej jedynym rozwiązaniem problemu niskiej emisji i związanym z tym wysokim stężeniem SO2 w wielu miastach w Polsce jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Odpowiednie akty prawne powinny dotyczyć przede wszystkim ograniczenia sprzedaży taniego węgla o dużej zawartości popiołu i siarki. Szczególnie istotne byłoby wyeliminowanie z rynku paliw mułów węglowych. Należy stworzyć też odpowiednie zachęty ekonomiczne do przechodzenia na alternatywne paliwa o małej zawartości siarki – olej opałowy, propan-butan czy też gaz ziemny. Rozwiązanie takie, podobnie jak wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych, z uwagi na znacznie wyższe koszty, wymagałoby odpowiednich dopłat i zachęt ekonomicznych. Również wyeliminowanie przydomowych palenisk i mniejszych kotłowni komunalnych na rzecz ciepła pochodzącego z dużych, miejskich ciepłowni i elektrociepłowni, wyposażonych w specjalistyczne układy oczyszczania spalin, rozwiązałoby problem rosnącego zanieczyszczenia powietrza. Dobrym rozwiązaniem byłoby również powszechne wykorzystanie energii geotermalnej i solarnej czy też optymalizacja zużycia ciepła w budynkach przez ich termoizolację. Z mniej spektakularnych rozwiązań należy wymienić zastąpienie starych, wysłużonych pieców i kotłów węglowych przez nowoczesne, certyfikowane urządzenia, gwarantujące znacznie niższy poziom emisji zanieczyszczeń.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ