Partner serwisu
15 czerwca 2015

CLP - nowe zasady klasyfikacji oraz oznakowania

Kategoria: Z życia branży

Od dnia 1 czerwca 2015 rozporządzenie UE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadza implementację zaleceń zawartych w GHS (Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania) do przepisów Wspólnoty Europejskiej.

CLP - nowe zasady klasyfikacji oraz oznakowania

Rozporządzenie CLP (Clasification, Labeling, Packaging of substances and mixtures) zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i zwroty ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach. Skutkiem tego rozporządzenia zmieniły się kryteria klasyfikacji niektórych substancji mogących mieć wpływa na zdrowie człowieka i wpływ na środowisko. Powoduje to ujawnienie w dokumentacji oraz oznakowaniu produktów wszystkich tych substancji, które wcześniej nie były klasyfikowane jako niebezpieczne a wobec nowych ujednoliconych kryteriów przekraczają ustalone limity stężenia.

Nowe przepisy nie powodują zwiększenia zagrożenia dla zdrowia lub dla środowiska, ujawniają jedynie obecność substancji mogących spowodować takie zagrożenie. 

Na bazie powyższych wymagań, firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna dokonała aktualizacji wszystkich kart charakterystyki dyspersji i lateksów oraz wprowadziła zmiany w sposobie oznakowania tych produktów (opakowania jednostkowe). Zmiany w oznakowaniu będą obowiązywać dla produktów wprowadzonych do sprzedaży od dnia 01.06.2015 roku.

Ciągłe doskonalenie i rozwój jest dla Synthos priorytetem dlatego badania i wdrażanie nowych rozwiązań zgodnie z nowymi przepisami będzie kontynuowane.

 

Źródło,fot.: Synthos

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ