Partner serwisu
20 maja 2015

Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija

Kategoria: Z życia branży

Stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope publikuje najnowsze dane na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Polsce i w Europie. Wskazują one, że przemysł tworzyw sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija - zapotrzebowanie na tworzywa odnotowało znaczący - o ponad 7,1%- wzrost w roku 2014 w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczyło 3,1 mln ton. Ta wielkość stanowi ok. 6,5% zużycia tworzyw w Europie i stawia Polskę na szóstej pozycji po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija

W roku 2014 w większości krajów europejskich przetwórstwo przemysłowe rosło. Polska, z wartością wzrostu na poziomie 4,6%, wyróżnia się na tle krajów europejskich, nie tylko znacznie przewyższając średnią europejską (2%), ale także średnią światową wynoszącą 3,8%. Dane z sektora tworzyw sztucznych potwierdzają tę prawidłowość. Analizy długoterminowe pokazują stabilny wzrost branży w Polsce, co widać zwłaszcza na przykładzie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy - w ciągu minionych 15 lat (lata 2000-2014) produkcja wzrosła aż trzykrotnie, pomimo spowolnienia podczas kryzysu w 2008 – 2009. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, zarówno w Polsce jak i w Europie, od kilku lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, odnotowując niewielkie wahania.

Stabilny wzrost

- Polski przemysł tworzyw sztucznych od kilkunastu lat odnotowuje systematyczny wzrost. Jednym z motorów jest tu rozwój branż powiązanych, szczególnie sektora produkcji opakowań, produkcji urządzeń i sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz motoryzacji - mówi Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając: - Krajowa produkcja nie zaspokaja popytu, a ujemny bilans handlu zagranicznego pogłębia się. Importujemy zarówno surowce do przetwórstwa, jak i wyroby z tworzyw sztucznych, a łączny deficyt handlu zagranicznego wynosi obecnie ponad 3,6 mld euro. Głównym partnerem handlowym Polski w wymianie wewnątrzunijnej - export, import, tworzywa w formach podstawowych oraz w wyrobach - są od wielu lat Niemcy. Z krajów poza UE nasze największe rynki eksportowe to Rosja - w zakresie tworzyw w formach podstawowych i Ukraina - w zakresie wyrobów.

Kraje azjatyckie dominują

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2014 osiągnęła poziom 311 mln ton, co oznacza wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego o 3,8% przy nieznacznym spadku dynamiki produkcji. Utrwaliła się dominacja krajów azjatyckich - obecnie region ten odpowiada za ponad 47% światowej produkcji. Bez zmian pozostają trendy średnioterminowe wskazujące na przeniesienie głównych rynków do Azji, a w Europie przesunięcie ich w kierunku Europy Centralnej i Wschodniej.

W 2014 roku Europa z udziałem na poziomie 19,6%, znalazła się na drugim miejscu w światowej produkcji tworzyw wyprzedzając kraje NAFTA (18,6%). Europa pozostaje eksporterem netto tworzyw sztucznych, a korzystny bilans handlu zagranicznego w odniesieniu do roku ubiegłego wzrósł zarówno w ujęciu wolumenowym (z ok. 8 do 9 mln ton),
jak i wartościowym (wzrost o ok. 1,5%). Zapotrzebowanie ze strony europejskich przetwórców wg szacunkowych danych za rok 2014 r. wyniosło 48 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2013 o 3,8%.

Nowe szanse i wyzwania

Komentując ten pozytywny trend Kazimierz Borkowski podkreślił, że „branża tworzyw sztucznych to jeden ze strategicznych filarów sektora produkcyjnego w Europie. Badania przeprowadzone w 2013 roku na przykładzie Włoch pokazały, że wzrost w branży tworzyw sztucznych przekłada się na zwielokrotniony wzrost w całej gospodarce, a każde nowe miejsce pracy w sektorze tworzyw sztucznych generuje dwa nowe miejsca pracy. Jednocześnie przed europejskim przemysłem tworzyw sztucznych stoją określone wyzwania, które związane są nie tylko z wysokimi kosztami energii i stabilnym dostępem do surowców, ale także ze wzrastającą presją ze strony europejskiego prawodawstwa, które już teraz jest znacznie bardzie wymagające w stosunku do przemysłu niż w innych regionach świata. Sprostanie tym wyzwaniom jest możliwe, ale wymaga konkretnych działań, z których najważniejsze jest trwałe włączenie przemysłu tworzyw sztucznych w strategię reindustrializacji Europy.”

Źródło: PlasticsEurope Polska

Fot. www.freeimages.com

 


 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ