Partner serwisu
04 maja 2015

Parlament poparł szybsze przejście na biopaliwa nowej generacji

Kategoria: Paliwa

We wtorek europosłowie poparli w głosowaniu projekt przepisów, które mają wprowadzić pułap dla produkcji biopaliw konwencjonalnych i przyspieszyć przejście na biopaliwa nowej generacji. Plan ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których przyczyną jest coraz częstsze wykorzystywanie gruntów rolnych na uprawy roślin potrzebnych do produkcji biopaliw.

Parlament poparł szybsze przejście na biopaliwa nowej generacji

Posłowie i ministrowie zawarli już wcześniej nieformalne porozumienie w sprawie projektu, głosowanie było więc zatwierdzeniem uzgodnionego między obiema instytucjami kompromisu. Nils Torvalds nie jest jednak pewien, czy przyjęty tekst jest wystarczająco mocny: - Mierzyliśmy wyżej. I to zarówno jeśli chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych jak i o postęp technologiczny. Mamy też w Radzie systemowy problem blokującej mniejszości, która czasem staje się dyktaturą mniejszości, państw członkowskich, które boją się przyszłości - powiedział poseł sprawozdawca Nils Torvalds.

Na mocy obowiązujących przepisów państwa członkowskie Unii muszą zapewnić, by do 2020 r. co najmniej 10% energii używanej w transporcie drogowym pochodziło ze źródeł odnawialnych (a wiec również ze spalania biopaliw).

Nowy projekt zakłada:

- konwencjonalne biopaliwa (produkowane z uprawianych na gruntach rolnych roślin wykorzystywanych również do produkcji żywności, np. rzepak, trzcina cukrowa, kukurydza, pszenica) nie powinny stanowić więcej niż 7% końcowego zużycia energii w transporcie.

- dostawcy paliwa będą informować odpowiednie instytucje krajowe i Komisję Europejską o przewidywanym, szacunkowym poziomie emisji gazów cieplarnianych spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ang. Indirect Land Use Change, ILUC), to znaczy przekształcania gruntów (np. łąk, torfowisk) i wylesiania w celu przeznaczenia ich pod uprawy roślin spożywczych, których brakuje, bo zajęto je pod uprawy potrzebne do produkcji biopaliw.

- Komisja Europejska ma publikować dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów.

- Komisja musi informować Parlament Europejski i Radę ministrów w jakim zakresie dane liczbowe dotyczące emisji będących efektem pośredniej zmiany użytkowania gruntów są uwzględniane w ustalaniu kryteriów zrównoważonego rozwoju.

 Przyspieszyć przejście na biopaliwa nowej generacji

Nie później niż 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do określenia krajowych poziomów docelowego udziału biopaliw nowej generacji (produkowanych z odpadów i pozostałości, na przykład z wodorostów) w całkowitym zużyciu paliw w transporcie drogowym.

 Dalsze kroki

Państwa członkowskie będą miały czas do 2017 by wprowadzić zapisy dyrektywy do prawa krajowego.

Więcej na temat ILUC

Przeznaczanie gruntów rolnych pod uprawy roślin wykorzystywanych w produkcji biopaliw zmniejsza powierzchnię dostępną dla roślin spożywczych. Gdy brakuje gruntów rolnych do produkcji żywności, nasila się tendencja do zajmowania nowych ziem pod uprawy, na przykład przez wylesianie. Proces ten znany jest jako pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC). Wylesianie zwiększa emisję gazów cieplarnianych, które częściowo lub całkowicie niwelują korzystne efekty stosowania biopaliw.

Parlament wzywa już od 2008 roku by czynnik ILUC był brany pod uwagę w polityce biopaliw w UE. Tymczasem na uprawę biopaliw na gruntach rolniczych przeznacza się w UE nawet 10 miliardów dotacji publicznych rocznie.

Źródło:PE

fot. www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ