Partner serwisu
Tylko u nas
29 kwietnia 2015

Synthos: Kauczuki na dopalaczu

Kategoria: Ochrona środowiska

Synthos w trosce o środowisko prowadzi w obszarze kauczuków działania zapewniające możliwie najwyższą neutralność ekologiczną. Jednym z nich jest zastosowanie w technologii produkcji kauczuku dopalacza RTO.
 

Synthos: Kauczuki na dopalaczu

W Synthos, jako spółce nowoczesnej i świadomej swego oddziaływania na środowisko, najbardziej intensywny rozwój planowany jest w obszarze kauczuków. Firma przykłada wiele uwagi do wzrostu bezpieczeństwa procesów wytwórczych, wprowadzając szereg działań mających na celu minimalizowanie oddziaływania na środowisko, lub – gdzie to technicznie możliwe – eliminowanie tego oddziaływania. Strategia Synthos S.A. zakłada budowanie wartości firmy poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzanie na rynek nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie produktów. Najbardziej intensywny rozwój planowany jest w obszarze kauczuków, które stanowią największy biznes w zakresie osiąganych przychodów. Wzrost w tym obszarze planuje się poprzez rozszerzenie portfolio o kolejne gatunki specjalistycznych kauczuków, stosowanych w oponach o wyższych parametrach wytrzymałościowych.

Dopalacz odgazów RTO
Na przełomie 2013 i 2014 roku, w miejsce pracującego od 1998 roku katalitycznego dopalacza odgazów, uruchomiono nowe urządzenie – redukujące z ponad 99-procentową skutecznością zawartość węglowodorów w odgazach poprodukcyjnych pochodzących z procesu suszenia kauczuku. Zastosowane rozwiązanie jest obecnie najbardziej efektywnym, możliwym do zastosowania w technologii produkcji kauczuku i funkcjonuje jako dopalacz typu RTO (Regenerative thermal oxidizer). Urządzenie oparte jest na odzysku wylotowej energii cieplnej za pomocą regeneratorów ceramicznych. Dzięki zastosowaniu regeneracyjnego, ceramicznego akumulatora ciepła (zasobnika ciepła) możliwa jest eksploatacja bez spalania dodatkowego paliwa, przy zapewnieniu odpowiedniej koncentracji zanieczyszczeń na wejściu. Zgodnie z danymi projektowymi (pomiarowymi) na wejściu do dopalacza, stężenia lotnych związków organicznych oscylują na poziomie 0,3-1,4 g/m3. Przy stężeniach zbliżonych do maksymalnych – przy założonych możliwych ilościach gazów odlotowych – nawet do 250 000 m3 – oraz odpowiednio zaprojektowanym złożu ceramicznym, technologia dopalania zapewnia pracę w trybie autotermicznym (bez dodatkowego użycia nośnika energii wsadowej – w tym przypadku gazu ziemnego), co pozwala obniżać koszty związane ze zużyciem gazu, jak również – co szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska – obniżać zużycie cennych zasobów naturalnych, do jakich należy gaz ziemny lub inne kopalne paliwo uzupełniające, np. gaz z odmetanowania kopalni.

Instalacja odsiarczania spalin
Kolejną proekologiczną inwestycją realizowaną przez Synthos jest powstająca w elektrociepłowni w Oświęcimiu instalacja odsiarczania spalin dla kotła pyłowego o wydajności 140 t/h pary. Zadanie prowadzone jest w ramach programu modernizacji mocy wytwórczych w energetyce grupy Synthos. Po wielu analizach spółka zdecydowała, że zostanie wybudowana nowatorska instalacja oparta o technologię firmy Biprokwas, w wyniku której, jako wypad, powstanie produkt gospodarczo użyteczny, tj. siarczan magnezu – nawóz powszechnie stosowany w rolnictwie. Celem spółki było wypełnienie wymogów emisji zanieczyszczeń w spalinach, które będzie musiała spełnić od 1 stycznia 2016 roku, a także obniżenie kosztów eksploatacji kotła i instalacji oczyszczania spalin. Na budowę tej instalacji pozyskano dotację z funduszu norweskiego (norweskiego Mechanizmu Finansowego) w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Jej rozruch planowany jest na wrzesień 2015 roku. Synthos postawił sobie za zadanie ograniczenie szkodliwej emisji do poziomów znacznie poniżej tych, które będą dopuszczalne od przyszłego roku. Docelowo zamierza produkować i sprzedawać ok. 10000 ton rocznie nawozu. W ten sposób nie tylko zapewni możliwość dalszej pracy kotła parowego, ale również będzie produkować produkt gospodarczo użyteczny, a nie odpady, które można zagospodarowywać wyłącznie przez składowanie. Instalacje katalitycznego dopalacza odgazów RTO oraz odazotowania spalin dla kotła pyłowego powstaną także w czeskich spółkach Grupy Synthos.

Cały materiał w magazynie Chemia Przemysłowa 2/2015

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ