Partner serwisu
23 marca 2015

Grupa CIECH kończy 2014 r. z dobrymi wynikami

Kategoria: Z życia branży

W 2014 roku Grupa CIECH odnotowała bardzo dobre, znormalizowane wyniki operacyjne, które były znacząco wyższe niż w roku poprzednim. Przychody netto ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3 244 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 681 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął poziom 320 mln zł.

Grupa CIECH kończy 2014 r. z dobrymi wynikami

Osiągnięte wyniki są efektem zarówno konsekwentnie realizowanego programu głębokiej restrukturyzacji Grupy CIECH trwającego od 2012 roku, jak i sprzyjających warunków rynkowych, zwłaszcza w kontekście rosnących marż w segmencie sodowym. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wszystkie spółki Grupy nadal wdrażały indywidualne programy restrukturyzacyjne. Osiągane przez nie rezultaty są korzystne i znajdują odzwierciedlenie w wynikach skonsolidowanych. W 2014 roku istotnie zwiększone zostały moce produkcyjne Grupy. Zainstalowany w Rumunii nowy kalcynator podniósł zdolności produkcyjne tamtejszych zakładów do 460 tys. ton rocznie. Z kolei uruchomiona w październiku rozbudowana instalacja do produkcji nasyconych żywic poliestrowych w Nowej Sarzynie pozwala na zwiększenie produkcji tego asortymentu o 100 procent – do 12 tysięcy ton produktu rocznie. Kontynuowany jest główny projekt rozwojowy segmentu sodowego – SODA +200 (rozbudowa mocy produkcyjnych w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tysięcy ton produktu rocznie – do poziomu 800 tysięcy ton rocznie w roku 2016).

- Z satysfakcją obserwuję, jak podejmowane przez nas prawie trzy lata temu trudne i niepopularne decyzje przynoszą dziś wymierne efekty. Możemy powiedzieć, że restrukturyzacja oznacza dla CIECHU rozwój, choć nie był to łatwy proces dla całej organizacji. Dzięki głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej firma odzyskała rentowność i zbudowała stabilne fundamenty dla dalszego rozwoju biznesu. – powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu CIECH.

W ubiegłym roku miały również miejsce istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki – w czerwcu akcjonariuszem większościowym została KI Chemistry – spółka z grupy Kulczyk Investments. Ta zmiana stwarza Spółce nowe możliwości i daje perspektywy dalszego rozwoju. Model biznesowy jasno określa przyjęta w listopadzie ubiegłego roku nowa strategia Grupy CIECH. W najbliższym czasie Spółka skupi się na wzroście organicznym i kontynuacji dotychczasowej działalności w segmencie sodowym i organicznym. Kontynuowana będzie polityka podnoszenia efektywności Grupy. CIECH będzie rozwijać się dwutorowo - koncentrując się na optymalizacji kosztów, dbając przy tym o rozwój i budowę nowych linii produkcyjnych.

- Przed nami kolejne ambitne wyzwania i projekty rozwojowe. Wartość firmy wzrasta, a Spółka z sukcesem rozwija się w skali globalnej. Z optymizmem patrzę w przyszłość  i jestem przekonany, że CIECH jest dziś już zupełnie inną, bardziej dynamiczną firmą  i solidnym partnerem biznesowym. Nasz cel pozostaje niezmienny: będziemy nadal budować wartość naszej Spółki dla akcjonariuszy. – podsumował plany Zarządu Prezes Dariusz Krawczyk.

 

Źródło: Ciech

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ