Partner serwisu
09 marca 2015

Przemysł chemiczny – baza surowcowa dla wszystkich gałęzi gospodarki

Kategoria: Z życia branży

Przemysł chemiczny jest stabilną, odnotowującą dobre wyniki branżą i znaczącym pracodawcą wysoko wykwalifikowanej kadry. Rozwój tego sektora jest ściśle powiązany z pozostałymi dziedzinami gospodarki.

Przemysł chemiczny – baza surowcowa dla wszystkich gałęzi gospodarki

Według danych GUS (baza REGON), w połowie 2014 r. w przemyśle chemicznym funkcjonowały 1793 podmioty gospodarcze (firmy zatrudniające powyżej 9 osób,). Zapewniły one łącznie miejsca pracy dla ponad 234 tys. osób.

W połowie 2014 r. przychody przemysłu chemicznego z całokształtu działalności wyniosły ponad 72,3 mld zł, w tym w produkcji chemikaliów - ponad 30,6 mld zł; w farmacji ponad - 7,4 mld zł, a w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ponad - 34,2 mld zł. Nakłady inwestycyjne ogółem w przemyśle chemicznym w 2014 r. wyniosły prawie 2,91 mld zł; w tym w produkcji chemikaliów - ponad 1,24 mld zł; w farmacji - 0,12 mld zł, a w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - ponad 1,55 mld zł.

RYS.1 Struktura zatrudnienia w poszczególnych branżach przemysłu chemicznego w I poł. 2014 r. Źródło: MG na podstawie danych GUS

 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto w przemyśle chemicznym jest wyższy niż w przetwórstwie przemysłowym ogółem. W produkcji chemikaliów wskaźnik ten wzrósł z 4,83 proc. w 2009 r. do poziomu 8,06proc. w połowie 2014 r. W produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy wskaźnik rentowności obrotu brutto w połowie 2014 r. wyniósł 8,09 proc., natomiast w przemyśle farmaceutycznym osiągnął 12,16 proc.

RYS.2 Wskaźnik rentowności obrotu brutto i netto z całokształtu działalności w I poł. 2014 r. w [proc.]. Źródło MG na podstawie danych GUS

Produkcja chemiczna wspiera wyroby z metalu, drewna, szkła i włókna naturalnego. Największymi odbiorcami przemysłu chemicznego są sektory maszynowy i metalowy, motoryzacyjny, elektrotechniczny i elektroniczny, budowlany, papierniczy i poligraficzny, tekstylny i odzieżowy, rolniczy.

 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) przemysł chemiczny sklasyfikowany jest w następujących działach:

20. CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

20.1 Chemikalia podstawowe (w tym nawozy).

20.2 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne.

20.3 Farby, lakiery, masy uszczelniające.

20.4 Mydło, detergenty, środki piorące i czyszczące, wyroby kosmetyczne.

20.5 Pozostałe wyroby chemiczne.

20.6 Włókna chemiczne.

21. PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI

21.1 Podstawowe substancje farmaceutyczne.

21.2 Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne.

22. WYROBY Z GUMY I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

22.1 Wyroby z gumy.

22.2 Wyroby z tworzyw sztucznych.

Źródło: MG

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ