Partner serwisu
16 stycznia 2015

Nowe laboratoria w strukturze ORLEN

Kategoria: Z życia branży

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do struktur ORLEN Laboratorium została włączona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa spółki Pro-Lab należącej do Grupy Anwil.

Nowe laboratoria w strukturze ORLEN

Proces przejęcia objął zlokalizowane na terenie zakładu produkcyjnego we Włocławku: Laboratorium Nawozów, Laboratorium Tworzyw i Zespół ds. Zarządzania Jakością. Jednocześnie, na zasadach określonych w art. 231 § 1 Kodeksu Pracy, ORLEN Laboratorium przejęła 170 pracowników spółki Pro-Lab.
Realizowane zmiany właścicielskie są wynikiem prowadzonego w Grupie ORLEN procesu konsolidacji aktywów laboratoryjnych i weszły w życie na mocy podpisanej  5 grudnia 2014 r. umowy pomiędzy Orlen Laboratorium i  Pro-Lab. Przejęte laboratoria obejmują obsługą analityczną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w spółce Anwil od analiz surowców, poprzez złożone analizy międzyoperacyjne, po analizy produktów.
ORLEN  Laboratorium i Pro-Lab ściśle ze sobą współpracowały w ramach bieżącej działalności. Od czerwca 2013 r.  łączyła je również unia personalna na poziomie Zarządu.
 
Przejęte laboratoria wykonują usługi również dla klientów zewnętrznych w zakresie :

- analiz z zakresu ochrony środowiska (m.in.: analizy wody, ścieków, gleby, powietrza, monitoring składowisk odpadów),
- analiz na stanowiskach pracy (m.in.: oświetlenie, mikroklimat, wentylacja, narażenie na hałas, czynniki chemiczne),
- analiz tworzyw sztucznych (w postaci mieszanek, granulatów, elementów gotowych oraz związanych z tym surowców),
- badań rolniczo- ogrodniczych (gleby, wody, podłoża organiczne).

Przeprowadzone działania konsolidacyjne są zgodne ze strategią PKN ORLEN zakładającą optymalizację struktury właścicielskiej Grupy ORLEN.

Źródło: Orlen Laboratorium

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ