Partner serwisu
13 listopada 2014

Wyniki UNIMOT za III kwartał

Kategoria: Z życia branży

Po trzech kwartałach wyniki finansowe UNIMOT S.A. osiągnęły wartość prognoz zakładanych na koniec roku. Spółka odnotowała także ponad dwukrotny wzrost przychodów.

Wyniki UNIMOT za III kwartał

Miniony kwartał należał do niezwykle udanych dla Grupy Kapitałowej UNIMOT. Grupa odnotowała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, które w porównaniu do trzeciego kwartału ub.r. są niemal trzykrotnie wyższe. Zysk netto Grupy w III kw. 2014 r. przekroczył 1 mln zł.

Jeszcze lepsze wyniki spółka osiągnęła w podsumowaniu trzech kwartałów br. Przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach osiągnęły wartość 449 796 590 zł i są ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei zysk netto po trzech kwartałach przekroczył 3 mln zł i jest o ponad 2 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r.

- Dynamiczny wzrost wyników finansowych Grupy Kapitałowej związany jest głównie z wprowadzeniem do oferty sprzedażowej UNIMOT S.A. (spółki dominującej) oleju napędowego.– komentuje Przemysław Podgórski, prezes zarządu UNIMOT S.A. – Obrót tym paliwem w trzecim kwartale stanowił ponad połowę ogólnej sprzedaży. Na wysoką dynamikę przychodów wpłynęła też intensyfikacja sprzedaży biopaliw oraz hurtowa sprzedaż gazu płynnego.

Warto podkreślić, że w omawianym okresie Grupa Kapitałowa skupiła się na rozwoju projektów w segmencie gazu ziemnego. Zrealizowano pierwszy etap projektu związanego z akwizycją i rozbudową gazociągu dystrybucyjnego. Ukończono też prace nad budową własnej skraplarni gazu ziemnego w woj. mazowieckim oraz zakupiono stacje regazyfikacji LNG, zlokalizowane na terenie województw: wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.  

- Działania dokonane w ramach Grupy Kapitałowej potwierdzają, że konsekwentnie i z dużą determinacją realizujemy przyjętą strategię, a uzyskane po trzech kwartałach wyniki finansowe osiągnęły wartość prognoz przewidywanych na koniec 2014 r. – dodaje Przemysław Podgórski.

Przypomnijmy, że ogłoszone w bieżącym roku przez UNIMOT S.A. prognozy finansowe zakładają zamknięcie roku 2014 r. przychodami netto o wartości  470 mln zł i zyskiem 3 mln zł.

Źródło: UNIMOT

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ