Partner serwisu
27 października 2014

Grupa Michelin: Wyniki za III kwartał 2014 r.

Kategoria: Z życia branży

Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 14,6 miliardów euro, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu do takiego samego okresu w 2013 r. Na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęła silna pozycja marki w segmencie opon osobowych i dostawczych, a także wzrost sprzedaży opon przemysłowych.

 

Grupa Michelin: Wyniki za III kwartał 2014 r.

Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży o 1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży osiągnięto pomimo słabszego popytu na rynku europejskim, szczególnie w segmencie pojazdów ciężarowych, a także mniejszych dostaw opon na pierwsze wyposażenie na nowych rynkach. Wzrost obserwowano natomiast w Chinach.

Mimo wzrostu wolumenu sprzedaży, negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy miały kursy walutowe. We wrześniu negatywny trend został jednak odwrócony.

Perspektywa na cały 2014 rok

Globalny rynek pozostaje pod presją związaną z niepewnym wzrostem gospodarczym, a także trudnościami natury geopolitycznej. Popyt na opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek powinien rosnąć w Ameryce Północnej i Chinach, zaś w Europie powinien być stabilny. Na tzw. nowych rynkach, poza Chinami, obserwowane jest spowolnienie, które może się jeszcze utrzymywać szczególnie w segmencie pierwszego wyposażenia. Na rynku wymiany oczekuje się utrzymania popytu w segmencie opon dla samochodów osobowych i dostawczych, niewielkiej poprawy można się także spodziewać na rynku wymiany opon dla pojazdów ciężarowych.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Michelin obniżył swoją prognozę wzrostu sprzedaży do poziomu całego rynku, czyli do 1-2% wzrostu dla 2014 roku. W ostatnim kwartale tego roku Michelin planuje dostosować zarządzanie kosztami do zmieniającej się sytuacji rynkowej, korzystając jednocześnie z pozytywnych trendów na rynku walutowym. Grupa podtrzymuje swoje zobowiązanie do zwiększenia przychodów operacyjnych w tym roku, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych i przy założeniu stabilnych kursów walutowych.

Michelin potwierdza również swój cel dostarczenia inwestorom zwrotu na pracującym kapitale na poziomie powyżej 11% i generowania wolnych przepływów pieniężnych o wartości ponad 500 mln euro. Wartość programu inwestycyjnego jest utrzymywana na poziomie około 2 mld euro w 2014 roku, zaś wartość tego programu zaplanowanego na lata 2015 i 2016 zostanie skorygowana w dół.

 

Źródło i fot.: Grupa Michelin

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ