Partner serwisu
11 czerwca 2024

Plan rozwoju Systemu Gazociągów Tranzytowych na lata 2025-2034

Kategoria: Aktualności

4 czerwca 2024 r. Prezes URE uzgodnił Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu (KDPR) na lata 2025-2034 w części B, która dotyczy Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT). 

Plan rozwoju Systemu Gazociągów Tranzytowych na lata 2025-2034

Uzgodniony Plan rozwoju dla SGT zakłada utrzymanie istniejących zdolności przesyłowych SGT pozwalających na transport gazu z rynku europejskiego do Polski, a także dostosowanie majątku technicznego do funkcjonowania w nowym kształcie określonym w ramach Umowy Powierzenia 2023-2068, na którym GAZ-SYSTEM S.A. sprawuje funkcję niezależnego operatora. Zakres przewidywanych inwestycji uwzględnia między innymi zadania odseparowania majątku technicznego SGT od majątku EuRoPol GAZ niepodlegającego powierzeniu. 
Ponadto GAZ-SYSTEM, jako operator krajowego systemu przesyłowego (KSP), w ramach Planu Rozwoju dla KSP, realizuje połączenia systemowe między KSP a SGT, które znajdują się obecnie w fazie projektowania. Dodatkowe informacje na temat Planu Rozwoju SGT na lata 2025-2034 zawarte są w wyciągu. 


Czym jest Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu?

Obowiązek sporządzania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe wynika z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne (uPE). Zgodnie z art. 16 ust. 2 uPE, Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju jest sporządzany przez operatora systemu przesyłowego gazowego na okres 10 lat. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) został wyznaczony operatorem polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał — Europa Zachodnia (SGT), na podstawie decyzji Prezesa URE z dnia 17 listopada 2010 r. GAZ-SYSTEM jest również podmiotem odpowiedzialnym za planowanie rozwoju SGT. Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Część B, opracowany jest zgodnie z art. 16 ust. 3 uPE przez GAZ-SYSTEM dla SGT. Plan ten, zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 uPE, aktualizowany jest corocznie

Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego jest podzielony na dwie części, dotyczące odpowiednio:

  • Rozwoju infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM – Część A;
  • Rozwoju infrastruktury SGT – Część B. 
  • Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju na lata 2025-2034 uzgodniony 4 czerwca 2024 r., dotyczy wyłącznie rozwoju infrastruktury SGT. 


Konsultacje Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju 

Projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2025-2034 (Część B) podlega konsultacjom z użytkownikami systemu przesyłowego oraz innymi interesariuszami w trybie art. 16 ust. 15 uPE. Projekt KDPR 2025-2034 Część B i został udostępniony w celu konsultacji w okresie od 4 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r. na stronie internetowej www.gaz-system.pl 

źródło: GAZ-SYSTEM
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ