Partner serwisu
26 sierpnia 2014

1,8 mld zł na wydobycie ropy naftowej

Kategoria: Z życia branży

Grupa Lotos, Polskie Inwestycje Rozwojowe, BGK i Bank Pekao SA podpisały umowę o wartości 1,8 mld zł, dzięki której krajowa produkcja ropy naftowej wzrośnie o 250 tysięcy ton rocznie.

1,8 mld zł na wydobycie ropy naftowej

– To bardzo ważna inwestycja, która jest elementem strategii państwa nakierowanej na wspieranie krajowych poszukiwań i wydobycia przez polskie firmy – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Finansowanie

Zawarta umowa przewiduje zaangażowanie finansowe ze strony PIR na poziomie 430 mln zł. Wartość rynkowa wkładu LOTOS Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. Bank Pekao i Bank Gospodarstwa Krajowego - zainwestują łącznie 660 mln zł.

W forumle project finance

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle). Jej właścicielem będzie LOTOS Petrobaltic, który aportem wniesie do SPV koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka ta przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8.

– Ten projekt jest przykładem, że państwo może w aktywny sposób kreować politykę inwestycyjną, dbać o interes publiczny przy pełnym poszanowaniu zasad wolnego rynku. Dzięki niemu będzie realizowana inwestycja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, przy wsparciu państwowych podmiotów, ale na komercyjnych zasadach – powiedział Włodzimierz Karpiński.

Złoże z potencjałem

Potencjał wydobywczy złoża B8 szacowany jest na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża zaplanowano na koniec 2015 r.

 

Źródło: MSP

fot.PIR

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ