Partner serwisu
26 lutego 2024

CIECH poprawia notę w ratingu CDP

Kategoria: Aktualności

CIECH S.A., dzięki konsekwentnej transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju, podnosi swoją ocenę w globalnym ratingu Carbon Disclosure Project (CDP), jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w zakresie ESG.

CIECH poprawia notę w ratingu CDP

Rating służy do monitorowania i raportowania informacji o wpływie spółek na środowisko. Ocena dla chemicznej grupy w kategoriach „ochrona klimatu”, odnoszącej się do emisji CO2 i transformacji energetycznej, i „zarządzanie zasobami wodnymi” wzrosła o jeden stopień – do poziomu C.

Publikowane co roku wyniki ratingu CDP stanowią najwyższy standard sprawozdawczości środowiskowej dla światowej gospodarki. Udział w ratingu to również potwierdzenie dla interesariuszy, że podlegający ocenie podmiot w sposób odpowiedzialny i transparentny traktuje swój wpływ, a zrównoważony rozwój to integralna część jego strategii biznesowej.  

W 2023 roku, jak i we wcześniejszych latach, Grupa CIECH przystąpiła do ratingu CDP w dwóch obszarach: emisji CO2 i energetyki oraz zarządzania zasobami wodnymi. Zwyczajowo, noty są przyznawane na podstawie dostarczonych do CDP raportów i mierzone w skali od A do D, gdzie A to najlepszy możliwy do uzyskania wynik. Otrzymując ocenę C za rok 2023, CIECH dorównał tym samym średniej ocenie w branży i w Europie (rating wodny). W zakresie emisji dwutlenku węgla Grupa plasuje się obecnie natomiast na poziomie średniej globalnej. 

 -  Awans w ratingu CDP jest ważnym wyróżnieniem dla CIECH, potwierdzającym nasze zaangażowanie
w kwestie zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się z tego osiągnięcia, które świadczy o naszej odpowiedzialności i transparentności jako partnera biznesowego. Kontynuujemy wdrażanie najlepszych światowych standardów, dążąc do dalszej poprawy naszej oceny w tym prestiżowym ratingu. Zrównoważony rozwój, ESG w Grupie CIECH to jednak nie tylko konkursy i ratingi – wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, a zrównoważony rozwój to integralna część naszej filozofii biznesowej – mówi Patrycja Sałagan-Wilanowska, managerka ochrony środowiska Grupie CIECH.

CDP, oceniając spółki m.in. w zakresie emisji gazów czy ochrony zasobów wodnych i leśnych, tworzy następnie kompleksowy zbiór danych na temat działań przedsiębiorstw w obszarze środowiskowym.

Carbon Disclosure Project, obok United Nations Global Compact, Światowego Instytutu Zasobów (WRI)
i World Wide Fund for Nature (WWF), jest również jednym z twórców inicjatywy Science Based Targets (SBTI), do której Grupa CIECH, jako pierwsza z grona dużych firm przemysłowych w Polsce, dołączyła w 2021 roku. Zadaniem SBTI jest określanie celów klimatycznych dla poszczególnych firm w oparciu o wiedzę naukową i regularne monitorowanie postępów.

Sposób na awans

Postęp w globalnym rankingu to efekt wspólnych wysiłków zespołów ESG i Ochrony Środowiska w Grupie CIECH oraz udoskonalonym standardom zbierania i raportowania danych jakościowych. To możliwe m.in. dzięki Dashboardowi ESG – narzędziu opartemu na systemie Power BI w chmurze obliczeniowej, zbierającemu dane dotyczące emisji, które można odczytywać zarówno z perspektywy całej Grupy, jak i dla poszczególnych segmentów oraz jej spółek, a także prześledzić ich poziom na przestrzeni lat od
2019 r. Korzystając z tego rozwiązania, pracownicy i pracowniczki mogą dowiedzieć się m.in.: na jakim etapie redukcji emisji CO2 znajduje się Grupa, co, w kontekście licznych aspektów działalności CIECH, oznaczają emisje CO2 z Zakresu 1 (dotyczący bezpośrednich emisji) lub 2 (dotyczący emisji pośrednich), ile jej emisji objętych jest systemem EU ETS, jak zmienia się miks energetyczny Grupy i wreszcie – ile energii elektrycznej oraz cieplnej produkuje i zużywa CIECH.

Dalsze kroki

Do czasu kolejnej aktualizacji ratingu CDP Grupa CIECH koncentruje się m.in. na rozszerzeniu raportowania emisji o tzw. Zakres 3, czyli pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa - nie są one stricte związane z działaniami produkcyjnymi Grupy, a wynikają np. z sieci dostaw, logistyki czy działań kontrahentów.

źródło: CIECH
Tagi: CIECH, ESG, CO2
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ