Partner serwisu
08 lutego 2024

Laboratorium Wodorowe w Łukasiewicz – IChP

Kategoria: Aktualności

Łukasiewicz – IChP jako pierwszy instytut badawczy w Polsce przygotowuje się do uruchomienia w swojej siedzibie niezależnego akredytowanego Laboratorium Wodorowego

Laboratorium Wodorowe w Łukasiewicz – IChP

Jak podkreśla dr inż. Dominika Kubica, kierownik Sekcji Analityki Przemysłowej i Biodegradacji, Laboratorium dysponuje najnowocześniejszym sprzętem diagnostyczno-pomiarowym umożliwiającym kontrolę zanieczyszczeń paliwa wodorowego przeznaczonego do napędzania pojazdów bezemisyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 27 grudnia 2022 r. w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium.

Wśród najnowocześniejszych urządzeń warto wymienić m.in. zestaw chromatografów gazowych i chromatograf jonowy, aparat optyczny CRDS do oznaczania wody w wodorze czy generator wodoru – wszystkie spełniające określone przepisami normy jakości.

W przyszłości, jak podkreśla dr inż. Dominika Kubica, Laboratorium Wodorowe przy Łukasiewicz – IChP dzięki ogromnemu potencjałowi ma szansę aktywnie włączyć się również w badania nad optymalizacją produkcji paliwa wodorowego.

Dodajmy, że główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce określa dokument Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” Wśród tych celów na drugiej pozycji znajduje się cel dotyczący wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. Strategia ta jest zgodna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Do takich właśnie paliw zalicza się paliwo wodorowe. Z tym że dopuszczenie wodoru jako paliwa do ogniw paliwowych jest możliwe tylko przy spełnieniu wymogów jakości stawianych w normie ISO 21087:2019, która określa limity zanieczyszczeń zgodnie z normą ISO 14687.

Laboratoria wodorowe odgrywają kluczową rolę w badaniach nad technologiami wodorowymi oraz w rozwoju zrównoważonych źródeł energii. Wodór jest uważany bowiem za jedno z najbardziej obiecujących nośników energii ze względu na swoją wydajność i potencjał jako czyste paliwo.

„Laboratorium wodorowe” powstało w ramach Centrum Kompetencji Łukasiewicza Technologie Wodorowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki, przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2021.

źródło: Łukasiewicz-IChP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ