Partner serwisu
19 sierpnia 2014

LOTOS zwiększa przychody mimo spadku popytu na paliwa

Kategoria: Z życia branży

LOTOS, w trudnych warunkach makroekonomicznych II kwartału 2014 r., wypracował blisko 7,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 18% r./r. W I półroczu 2014 przychody spółki przekroczyły 14,3 mld zł.

LOTOS zwiększa przychody mimo spadku popytu na paliwa

Spadek
Wyniki finansowe, podobnie jak w I kw. 2014, pozostawały jednak pod presją pogarszających się marż z notowań kluczowych produktów (zwłaszcza oleju napędowego, paliwa lotniczego i lekkiego oleju opałowego) oraz spadku modelowej marży rafineryjnej, która w analizowanym okresie wyniosła 4,97 USD/bbl (-1,6% kw./kw. i -18,3 r./r.).

Należy jednak podkreślić, że dzięki realizacji Programu 10+, LOTOS dysponuje jedną z najnowocześniejszych rafinerii na świecie, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. W publikowanym przez firmę Total benchmarku (European Refining Margins Indicator) średnia marża dla rafinerii zlokalizowanych w północno-zachodniej Europie wyniosła w II kw. br. tylko 1,48 USD/bbl.

Dodatkowo na wynik netto II kw. br., który wyniósł -122,5 mln zł, wpływ miało zawiązanie odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na zagospodarowanie złoża Yme. Szacunkowy wpływ w/w odpisu na wynik netto za pierwsze półrocze 2014 wyniósł 191 mln zł.

Około 1 mld zł na rozwój

Na 8 września br. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które zdecyduje o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Walory zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. LOTOS planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

– LOTOS jest dziś nie tylko filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również motorem rozwoju krajowej gospodarki – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Poprzez inwestycje zlokalizowane w Polsce chcemy rozwijać rodzimy przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy oraz zwiększać konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Po udanej realizacji Programu 10+ kluczem do sukcesu pozostają inwestycje w najnowocześniejsze technologie do produkcji paliw płynnych oraz rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

Emisja akcji
W ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A., którym przysługiwać będzie prawo poboru. Proponowany dzień prawa poboru to 18 listopada 2014 r.

Większe wydobycie dzięki Norwegii

Przychody segmentu wydobywczego w II kw. 2014 r. wyniosły 240 mln zł i były wyższe o ok. 94% r./r. w związku z wydobyciem i sprzedażą kondensatu oraz gazu z zakupionych w 2013 r. aktywów w ramach tzw. pakietu Heimdal oraz wyższą sprzedażą ropy Rozewie. W I półroczu 2014 LOTOS sprzedał w sumie 1.965 tys. boe, co stanowi wzrost o 97% w stosunku do I półrocza 2013. 884,5 tys. boe pochodziło ze złóż norweskich, 747,5 tys. boe z Polski i 333 tys. boe ze złóż litewskich.

Na Morzu Bałtyckim w II kw. 2014 r. LOTOS Petrobaltic kontynuował wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3. 23 maja br. Ministerstwo Środowiska wydało decyzję zmieniającą koncesję nr 108/94 na wydobywanie ropy i gazu ze złoża B3 na okres 32 lat od dnia jej udzielenia, czyli do 29 lipca 2026 r.

W analizowanym okresie litewskie spółki AB LOTOS Geonafta i UAB Genciu Nafta prowadziły stabilne wydobycie ropy naftowej ze złóż lądowych Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu a UAB Manifoldas na złożach Auksoras, Liziai i Veziaciai.

Stabilna praca rafinerii

W II kw. 2014 r. obciążenie instalacji rafineryjnych w Gdańsku zostało dostosowane do trudnej sytuacji rynkowej. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu kształtowało się w analizowanym okresie na poziomie 91% (+3,3% kw./kw.). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2.379 tys. t. (+5% kw./kw.).

Po II kwartałach br. konsumpcja paliw płynnych w Polsce spadła o 2,8% r./r. Na kurczącym się krajowym rynku, LOTOS utrzymał sprzedaż na podobnym poziomie do analogicznego okresu poprzedniego roku. Po pierwszym półroczu 2014 spółka zwiększyła swój udział o 1,3 p.p., do poziomu 33,8%.


Źródło i fot.: Grupa LOTOS

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ