Partner serwisu
06 listopada 2023

GAZ-SYSTEM przygotowuje teren pod budowę gazociągów kluczowych dla przesyłu gazu

Kategoria: Aktualności

Spółka będzie realizowała rozbudowę sieci przesyłowej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla przez Racibórz do Rybnika. W ramach inwestycji wybudowane zostaną trzy odcinki gazociągów wysokiego ciśnienia o łącznej długości około 80 km.

GAZ-SYSTEM przygotowuje teren pod budowę gazociągów kluczowych dla przesyłu gazu

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie:

  • gazociąg relacji Kędzierzyn – Koźle – Racibórz o średnicy 1000 mm i długości ok.  37 km, 
  • gazociąg relacji Racibórz – Rybnik o średnicy 700 mm i długości ok. 38 km, 
  • gazociąg przyłączeniowy do bloku gazowo-parowego w Rybniku o średnicy 500 mm i długości ok. 4,5 km na odcinku od Ochojca do Rybnickiej Kuźni.

Korzyści dla mieszkańców
Efektem tych inwestycji będzie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura przesyłowa umożliwiająca dostawy gazu ziemnego do powstającego w Rybniku bloku gazowo-parowego. Nowy blok gazowo-parowy o nominalnej mocy elektrycznej 882,9 MW będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Wytworzona w nowym bloku energia elektryczna pokryje zapotrzebowanie nawet dla 2 mln gospodarstw domowych. Blok gazowo-parowy w Rybniku spełni najbardziej restrykcyjne limity emisyjne, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie.

Rozbudowa sieci przesyłowej gazu spowoduje również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz uatrakcyjni region dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów pod kątem dostępności do infrastruktury przesyłowej. Jednocześnie stworzone zostaną warunki do dalszego przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców, szczególnie z sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego.

Ochrona środowiska priorytetem
Trasa gazociągów, na przeważającym odcinku, została zaprojektowana na terenach rolnych oraz w kompleksach leśnych na obszarze Nadleśnictw Kędzierzyn-Koźle, Rudy Raciborskie i Rybnik, omijając jednocześnie obszary zabudowy mieszkaniowej.

Ważnym elementem projektowania inwestycji było uwzględnienie aspektów ochrony środowiska naturalnego, w szczególności na terenach leśnych. W tym celu, na etapie projektowania, przeprowadzono roczną inwentaryzację przyrodniczą wzdłuż zaplanowanej trasy gazociągu. Jej wyniki stanowiły podstawę do ustalenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach warunków realizacji inwestycji z uwzględnieniem działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

W celu ograniczenia powierzchni terenów leśnych niezbędnych do wyłączenia pod inwestycję, trasa gazociągów została zaprojektowana w większości na odcinkach biegnących wzdłuż dróg leśnych. 
W lasach oraz w sąsiedztwie chronionych siedlisk przyrodniczych, zawężony będzie pas montażowy, tak aby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Po zakończeniu budowy trwale wylesiony pozostanie tylko czterometrowy pas – po dwa metry od osi gazociągu. Pozostały obszar zostanie ponownie zalesiony. 

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowych, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie prowadzony stały nadzór przyrodniczy przez specjalistów posiadających wiedzę z zakresu m.in.: botaniki, dendrologii, ornitologii, chiropterologii, entomologii, teriologii, herpetologii oraz ichtiologii. Teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony w celu ochrony elementów przyrody przed czasowym wpływem budowy na otoczenie.

Inwestor przed rozpoczęciem prac budowlanych rozwiesił 104 budki lęgowe dla ptaków oraz 50 budek dla nietoperzy na terenach leśnych, a po zakończeniu budowy wykona nasadzenia drzew i krzewów w zakresie określonym decyzjami środowiskowymi.

Lokalizacja inwestycji
Nowa infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego zostanie zlokalizowana na terenie województw:

  • śląskiego w gminach: Piotrowice Wielkie, Rudnik, Racibórz, Nędza, Kuźnia Raciborska, Lyski, Rybnik.
  • opolskiego w gminach: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek. 
źródło: GAZ-SYSTEM
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ