Partner serwisu
16 października 2023

GAZ-SYSTEM podpisał dwa ważne porozumienia

Kategoria: Aktualności

12 października br. w siedzibie Kapitanatu Portu Morskiego w Gdańsku GAZ-SYSTEM, krajowy operator gazowej sieci przesyłowej, podpisał porozumienia z Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A w sprawie współpracy przy realizacji w Zatoce Gdańskiej strategicznej dla bezpieczeństwa Polski inwestycji – Terminalu LNG FSRU.

GAZ-SYSTEM podpisał dwa ważne porozumienia

GAZ-SYSTEM sfinalizował porozumienia kluczowe dla harmonogramu projektu pierwszego terminalu pływającego LNG w Polsce. W podpisanych porozumieniach strony zobowiązały się do współdziałania i wzajemnego wspierania, koordynowania procesów kluczowych dla całości inwestycji oraz przekazywania na bieżąco informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Ich zawarcie było poprzedzone podpisaniem 21 września 2020 r. przez GAZ-SYSTEM, Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. listu intencyjnego. 

–  Misją rządu jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez konsekwentnie zwiększany dostęp do konkurencyjnych i alternatywnych źródeł energii. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie i potrzebuje nowoczesnych i wydajnych technologii. Inwestycja GAZ-SYSTEM w Zatoce Gdańskiej - terminal pływający LNG typu FSRU - jest odpowiedzią na potrzeby rynku nie tylko krajowego, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chcę podkreślić, że do realizacji tego ważnego dla Polski projektu niezbędne jest wspólne zrozumienie celu i współpraca wielu urzędów i instytucji, a podpisane dziś porozumienia są tego wyrazem – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

–  Dziękuję Urzędowi Morskiemu w Gdyni oraz Zarządowi Morskiego Portu w Gdańsku za złożenie wiążących deklaracji o współpracy przy tej niezwykle istotnej dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju inwestycji. Terminal FSRU jest Polsce potrzebny, ponieważ umożliwi sprowadzenie skroplonego gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie. Przepustowość Terminalu zabezpieczy ponad 30% krajowego zapotrzebowania. FSRU przyśpieszy wewnętrzny rozwój Polski i umocni gospodarczą pozycję naszego kraju w regionie poprzez powstanie hubu gazowego dla potrzeb państw ościennych – powiedział Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM.

–  Wybudowana w ramach tego przedsięwzięcia budowla sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi portu w Gdańsku. Cały program ma charakter innowacyjny, tj. dostosowuje istniejący zespół portowy do nowych potrzeb, związanych z lokalizacją terminalu FSRU w tym rejonie. Wpisuje się on doskonale w działania Urzędu Morskiego w Gdyni, który obecnie prowadzi największe od dziesięcioleci morskie inwestycje hydrotechniczne. Cieszymy się bardzo z możliwości współpracy z GAZ-SYSTEM-em i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk przy tak ważnym dla Polski projekcie – powiedział Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. 

– Podpisanie porozumienia z GAZ-SYSTEM to ostateczne potwierdzenie zasadności tej strategicznej z punku widzenia bezpieczeństwa kraju inwestycji. Jestem przekonany, że umiejscowienie Terminalu FSRU na wodach leżących w granicach administracyjnych naszego portu, to dobry wybór. Z pewnością zwiększy znaczenie tej części wybrzeża na gospodarczej mapie Bałtyku. Terminal będzie stanowił ważny element infrastruktury importowej gazu dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. A rola Portu Gdańsk jako miejsca o strategicznym znaczeniu jeszcze bardziej wzrośnie – wyjaśnia Łukasz Malinowski, Prezes Portu Gdańsk.
 


Budowa Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej jest obecnie najważniejszym projektem GAZ-SYSTEM, realizowanym w uzupełnieniu do kluczowych dla dywersyfikacji i bezpieczeństwa kraju inwestycji, takich jak rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, wybudowanie gazociągu Baltic Pipe i interkonektorów z Litwą i Słowacją. 

FSRU to kolejne przedsięwzięcie, które także pozwoli przyspieszyć odejście od wysokoemisyjnych źródeł energii w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania energetycznego kraju. OZE, pomimo dynamicznego rozwoju, nie gwarantują stałych i stabilnych dostaw, co tworzy przestrzeń do wykorzystania gazu ziemnego, który może być elementem stabilizującym systemu. 

Porozumienie pomiędzy GAZ-SYSTEM a Urzędem Morskim w Gdyni obejmuje współpracę w zakresie podziału prac inwestycyjnych podczas projektowania i robót budowlanych, w tym określania kamieni milowych projektu. Każda ze stron porozumienia pokrywa z własnych środków koszty budowy infrastruktury, za której powstanie będzie odpowiedzialna. 

GAZ-SYSTEM będzie odpowiedzialny za wybudowanie:

  • infrastruktury niezbędnej do obsługi Terminalu FSRU, w tym infrastruktury hydrotechnicznej,
  • gazociągu podmorskiego (o dł. ok. 3 km), który połączy Terminal FSRU z krajowym systemem przesyłowym, 
  • gazociągów lądowych (ok. 250 km) Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja.


Urząd Morski w Gdyni ma za zadanie wykonać:

  • falochron,
  • tor wodny podejściowy do linii łączącej północną główkę falochronu osłonowego, południowo-wschodniego Portu Północnego z zachodnią główką projektowanego falochronu FSRU,
  • obrotnicę,
  • oznakowanie nawigacyjne związane z infrastrukturą dostępową.

Obecnie trwają prace projektowe prowadzone przez Urząd Morski w Gdyni dotyczące konstrukcji falochronu i systemu nawigacyjnego. Natomiast GAZ-SYSTEM jest na etapie projektowania gazociągu podmorskiego, który będzie połączony z gazociągami lądowymi. Gazociągi lądowe mają komplet pozwoleń na budowę. Trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wybór wykonawców prac budowlanych.

Porozumienie GAZ-SYSTEM z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZMPG) mówi o tym, że ZMPG będzie odgrywał wspierającą rolę w procesie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM, jako jednostka zarządzająca infrastrukturą portową i jej rozwojem. Współpraca obejmuje wsparcie w pozyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji. ZMPG będzie zobowiązany zapewnić GAZ-SYSTEM media niezbędne do realizacji inwestycji, na zasadach odrębnie uzgodnionych. Zarząd Portu udostępni także na wniosek spółki nieruchomości na terenie Portu, sąsiadujące z terenami objętymi inwestycją - na podstawie odrębnych uzgodnień. Strony uzgodnią także szczegółowe zasady korzystania z nabrzeży portowych oraz kwestie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.  

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

źródło: GAZ SYSTEM
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ