Partner serwisu
12 października 2023

Grupa Azoty Fosfory na drodze do osiągnięcia niezależności energetycznej

Kategoria: Aktualności

Grupa Azoty Fosfory dąży do zwiększenia efektywności energetycznej swojej produkcji. Dzięki planowanej modernizacji instalacji do produkcji kwasu siarkowego wraz z turbiną do produkcji energetycznej, Grupa Azoty Fosfory ograniczy poziom emisji gazów cieplarnianych o około 20 000 MgCO2/rok. Koszt inwestycji to blisko 100 mln PLN.

Grupa Azoty Fosfory na drodze do osiągnięcia niezależności energetycznej

Równolegle z wdrożeniem nowego projektu, Grupa Azoty Fosfory oddaje do użytku suszarnię obrotową wraz z nową komorą spalania na gaz ziemny, dzięki czemu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla (CO2) i dwutlenku siarki (SO2) oraz ograniczona zostanie ilość przestojów technologicznych. Poza realizowanymi i wdrażanymi inwestycjami, Grupa Azoty S.A. prowadzi prace badawczo-rozwojowe w przedmiocie zagospodarowania fosfogipsu.

Obecnie Grupa Azoty Fosfory tworzy dokumentację przetargową pozwalającą na wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz konstruuje model finansowania projektu. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2027 rok. Jej główny cel to zwiększenie efektywności energetycznej, dzięki wykorzystaniu potencjału spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przy udziale ciepła odpadowego. Projekt pozwoli również zminimalizować koszty napraw związanych z awariami instalacji oraz wpłynie na zwiększenie uzysku parowego, co z kolei umożliwi zbliżenie się do docelowej samowystarczalności energetycznej poprzez zwiększenie produkcji energii na własne potrzeby z obecnych ok. 4,5GWh/rok do około 20GWh/rok. Aktualne zapotrzebowanie Grupy Azoty Fosfory w tym zakresie to ok. 24 GWh/rok.

Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych bardzo mocno wspieramy inwestycje nastawione na zwiększanie niezależności energetycznej kluczowych spółek w poszczególnych regionach. Projekt o szacunkowym budżecie 100 mln zł będzie istotnym krokiem na drodze do niezależności energetycznej Grupy Azoty Fosfory, czyli gdańskich zakładów Grupy. Jestem przekonany, że nowa inwestycja – podobnie jak pozostałe projekty, chociażby oddawana właśnie suszarnia o budżecie 15 mln zł – istotnie zwiększy konkurencyjność Grupy Azoty Fosfory. Jestem przekonany, że również plany dotyczące zagospodarowania fosfogipsu będą miały pozytywny wpływ na działania rozwojowe naszego regionu – powiedział Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

Docelowo, realizacja projektu pozwoli Spółce na znaczące zwiększenie zysków ze sprzedaży kwasu siarkowego oraz pozyskanie istotnych oszczędności w zakupach energii elektrycznej, z uwagi na jej wytwarzanie na własnej turbinie zasilanej ciepłem odpadowym, pochodzącym ze spalanej siarki.

Z kolei druga inwestycja, czyli oddana do użytku suszarnia obrotowa wraz z nową komorą spalania na ciągu technologicznym „Y” umożliwi znaczące zmniejszenie emisji CO2 o około 3 000 MgCO2/rok oraz SO2 o około 15 MgSO2/rok.

Dekarbonizacja i ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych to kluczowe założenia strategii Zielone Azoty do 2030 roku. Konsekwentnie realizujemy w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej projekty, dzięki którym będziemy mogli ograniczać ślad węglowy naszych produktów. Równolegle stawiamy na inwestycje, które zwiększą naszą niezależność energetyczną, a taką jest właśnie projekt modernizacji instalacji do produkcji kwasu siarkowego wraz z turbiną do produkcji energetycznej – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Oprócz zmiany paliwa z oleju opałowego na gaz, suszarnia wraz z nową komorą spalania pozwolą także obniżyć koszty remontów instalacji produkcyjnej oraz ograniczą przestoje remontowe i technologiczne. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie możliwości produkcyjnych Grupy Azoty Fosfory w obszarze nawozów, przy znacznie zredukowanych emisjach do środowiska.

Grupa Azoty Fosfory jest dumna z wieloletniej tradycji i doświadczenia w branży chemicznej, równocześnie jesteśmy świadomi tego, że aby nadążyć za zmieniającym się otoczeniem, musimy się rozwijać. Inwestujemy w modernizację naszych instalacji, które służą nam już od kilkudziesięciu lat. Nowa inwestycja zwiększy naszą niezależność energetyczną i pozwoli utrzymać ciągłość produkcji – powiedział Wojciech Dawidziuk, Prezes Grupy Azoty Fosfory.

Z kolei w ramach prac badawczo-rozwojowych w Grupie Azoty S.A. pracujemy nad zagospodarowaniem składowisk fosfogipsu między innymi w zakresie wykorzystania fosforu zawartego w odcieku jako surowiec do produkcji nawozów.

Badania jakie prowadzimy w Grupie Azoty pokazują m.in. zadawalające efekty w zakresie wytwarzania nowych formuł nawozowych zawierających fosfogips. Badamy również możliwość konwersji fosfogipsu do kredy nawozowej i siarczanu amonu, co pozwoliłoby na dalsze zagospodarowanie fosfogipsu – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

źródło: Grupa Azoty
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ