Partner serwisu
21 września 2021

Benefis prof. Adama S. Markowskiego z okazji 80. urodzin

Kategoria: XX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

Uroczystość zorganizowana zostanie 28 września w ramach XX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. W programie Panel jubileuszowy: Dopiero OSIEMDZIESIĄTKA, wystąpienia okolicznościowe, życzenia i gratulacje. A na zakończenie uroczysta kolacja z niespodziankami.

Benefis prof. Adama S. Markowskiego z okazji 80. urodzin

Prof. dr hab. inż. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej to niepodważalny autorytet w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, autor wielu publikacji na ten temat, organizator studiów podyplomowych, których uczestnikami są przede wszystkim pracownicy zakładów przemysłowych i administracji państwowej, współorganizator od 20 lat Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych.

 

Jak wyglądać będzie Benefis zorganizowany z okazji 80. urodzin Pana Profesora 28 września 2021 r.?

 

16:30 Panel jubileuszowy: Dopiero OSIEMDZIESIĄTKA

Prowadzący
Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu, BMP Sp. z o.o. Sp.K.

16:30 Podwójny jubileusz, czyli o 20-letniej współpracy z prof. drem hab. inż. Adamem Markowskim przy organizacji konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych
Adam Grzeszczuk, BMP Sp. z o.o. Sp.K.

16:40 Krótkie wprowadzenie w biogram prof. dra hab. inż. Adama Markowskiego
Dorota Siuta, Politechnika Łódzka

16:50 Bezpieczeństwo Procesowe - moje życie
Adam S. Markowski, Politechnika Łódzka

17:20 Wystąpienia okolicznościowe
18:00 Życzenia i gratulacje od gości
20:00- 24:00 Kolacja

 

P. S. Prośba Pana Profesora, jeżeli jesteś uczestnikiem konferencji lub samego benefisu i masz zamiar w tym szczególnym dla Pana Profesora dniu obdarzyć go biukietem kwiatów, zrezygnuj z jego kupna. W zamian za to przelej kwotę, którą planowałeś wydać na kwiaty, na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: numer konta: mBank SA 14 1140 1010 0000 5244 4400 1007.

 

Więcej informacji o XX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych.

 

O profesorze


Urodził się w 1941 roku w Nowym Sączu. W 1965 roku ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł mgr inż. w zakresie inżynierii chemicznej.


Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku a stopień doktora habilitowanego w roku 2006. W 2007 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego  PŁ. Jego specjalizacje naukowe to inżynieria chemiczna i procesowa oraz bezpieczeństwo procesowe. Jest autorem lub współautorem wielu monografii, rozdziałów monograficznych  i podręczników, oryginalnych prac twórczych (w tym tych z listy filadelfijskiej), referatów, prac dla przemysłu oraz był kierownikiem grantów KBN i NCBiR.


Współpracuje ściśle z przemysłem, głównie rafineryjnym, petrochemicznym i nawozowym w zakresie bezpieczeństwa procesowego.
Pracę zawodową rozpoczął w ZPB „Boruta” Zgierz, a od 1972 roku  pracował początkowo w Instytucie Inżynierii Chemicznej, a następnie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W latach 1977, 1987 przebywał na stażu naukowym w Strathclyde University, a w latach 2005-2006 w Texas A@M University, MKOPSC, gdzie był zatrudniony na stanowisku „visiting professor.”  W latach 1981-1985 pełnił funkcję Head of Chemical and Metallurgical Department, College of Technology, Owerri w Nigerii.


Od 1996 Kierownik Studium Podyplomowego „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” dla osób z przemysłu i administracji państwowej. Od 2003 roku do 2010 roku był Kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego PŁ, a od 2011 r. – Kierownikiem Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. 

Jest również organizatorem i kierownikiem programowym nowego kierunku kształcenia: Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, PŁ.


Od 2002 r. jest organizatorem i  gospodarzem galerii malarstwa „Krótko i Węzłowato” w PŁ.
Reprezentuje Polskę w Loss Prevention Working Party European Federation of Chemical Engineers oraz jest członekiem Komitetu Naukowego Coal and Oil Journal oraz Chemii Przemysłowej. Recenzent znanych czasopism naukowych z dziedziny bezpieczeństwa procesowego jak, Journal of Loss Prevention,. Journal of Hazardous Materials oraz Process Safety and Environmental Protection.. Od 2006 r. jest “associate research professor”  w Mary Kay O’Connor Process Safety Centre Texas A&M University, College Station, USA.

Odznaczony m.in. Honorową Odznaką miasta Łodzi, Medalem Edukacji Narodowej (2001), Złotym krzyżem za zasługi (2010),  Srebrną odznaką Zasłużony dla pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej (2004), Srebrną odznaką PZKosz. Jest laureatem Nagrody 1 stopnia PIP za prace naukowe (1995), Nagrody redakcji ATEST- Ochrona Pracy „Złote Szelki” (2001), Nagrody PIP im. Heleny Krahelskiej, (2002) oraz  nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora PŁ za osiągnięcia naukowe. Posiada również nagrodę Redakcji Chemii Przemysłowej – statuetkę Klucza Sukcesu. Redakcji Magazynu Ex Człowiek roku 2008 oraz Trevor Kletz Merit Award przyznaną przez Mary Kay O’Connor Process Safety Centre Texas A&M University, 2012.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ