Partner serwisu
07 października 2020

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu zmian

Kategoria: XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej, 7-8 października 2020, Wrocław

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w tym planowane i zbudowane ostatnio zakładowe oczyszczalnie), efektywne zagospodarowanie wody deszczowej, wdrażanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Między innymi o tych zagadnieniach mówili prelegenci w czasie Panelu 1, który odbył się w trakcie XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej we Wrocławiu.

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w obliczu zmian

Panel otworzył referat Andrzeja Koguta z ORLEN Południe S.A., który mówił o zakończonej w bieżącym roku budowie oczyszczalni ścieków na terenie zakładu w Trzebini. – W ramach prowadzonej inwestycji zaprojektowano i wybudowano oczyszczalnię ścieków przemysłowych, socjalnych, wód deszczowych oraz moduł dla ścieków pochodzących z produkcji biodiesla i gliceryny z produkcją biogazu wykorzystywanego do potrzeb grzewczych oddziału – wymieniał

Oczyszczalnia, warta 32 mln zł, powstawała 1,5 roku. Prelegent podkreślał, że dużą uwagę zwracano na aspekt zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa procesowego instalacji. Ciągi technologiczne zostały wykonane w układzie 2x100% przepływu nominalnego. Zdublowanie urządzeń oraz poszczególnych zbiorników pozwoliło spółce na nieprzerwany przepływ i oczyszczanie ścieków do parametrów zrzutu do potoku Ropa w ciągu całego roku. – Cały proces jest zautomatyzowany i zarządzany według ustalonych algorytmów tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo procesowe i środowiskowe – podkreślał A. Kogut.
Prelegent podkreślił, że wysoka jakość ścieków oczyszczonych otwiera możliwości dalszego ich uzdatniania. Instalacja zawracania wody pozwala ograniczyć koszty związane z gospodarką wodno-ściekową oraz uniezależnić się od dostawców wody. Odzysk surowców z odpadów umożliwia zmniejszenie kosztów oraz synergię z innymi instalacjami ORLEN Trzebinia.

Produkowany wysokiej jakości biogaz może być dalej doczyszczany do biometanu, a następnie wykorzystywany jako paliwo do taboru samochodowego czy surowiec w instalacji produkcji wodoru OPD. Referat zakończył „wirtualny spacer” po nowej oczyszczalni.

Nowa rzeczywistość w przemyśle – standardy, budżety, styl pracy
Jak przemysł może dostosować się do zachodzących dynamicznie zmian? Nowej rzeczywistości? O technologiach firmy KRAJ na dzisiejsze czasy opowiadał w online-owej prezentacji Łukasz Bulski.

Na wstępie przedstawił firmę KRAJ, która zajmuje się m.in. produkcją kompozytów czy uszczelnień przemysłowych. Podkreślił rolę krótkich i szybkich remontów, które mogą skrócić przestoje w produkcji i obniżyć koszty.

Następnie prelegent skupił się na naprawach struktur żelbetowych. – Na jednej z oczyszczalni, w komorze napowietrzania, pojawiły się pęknięcia ścian. Tu z pomocą przyszły kompozyty polimerowe – mówił. Przybliżył też naprawę przeprowadzoną w odmulniku DORR w zakładzie przeróbczym węgla oraz naprawę bieżni piaskownika w oczyszczalni ścieków.

W dalszej części prezentacji Ł. Bulski wspomniał o posadawianiu maszyn i urządzeń – scharakteryzował materiał KRAJ TOP B1080 oraz KRAJ SUPER TOP. Porównał także powłoki na bazie rozpuszczalników oraz powłoki chemoutwardzalne, które mają lepsze właściwości użytkowe.

Ciekawym punktem referatu były konkretne przykłady regeneracji urządzeń (np. pomp w jednym z zakładów chemicznych) z użyciem kompozytu.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Wiele wystąpień, jak i rozmów na stoiskach, dotyczyło nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Na ten temat wypowiadała się m.in. Aleksandra Pniewska z firmy OKSYDAN Sp. z o.o. Firma jest polskim producentem urządzeń do kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Może poszczycić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami na terenie całej Polski – dostarczyła m.in. układ dużej retencji na lotnisko we Wrocławiu o łącznej pojemności 1100 m3, czy układ zbiorników retencyjnych na budowę Promenady Historycznej w Świnoujściu o łącznej pojemności ok. 1500 m3.

OKSYDAN dostarcza i zabudowuje potężne układy zbiorników retencyjnych, specjalistyczne systemy urządzeń do oczyszczania ścieków dla szpitali, laboratoriów i zakładów przemysłowych, jak również pojedyncze urządzenia dla prywatnych inwestorów.
A. Pniewska skupiła się w referacie na nowym produkcie firmy – zbiornikach retencyjno-rozsączających (o nazwie OKSYDRA DRAIN SYSTEM). – Znajdują zastosowanie, gdy nie mamy możliwości odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji, umożliwiają magazynowanie, rozsączanie wody oraz zasilanie zasobów wód gruntowych – wymieniała. Zaletą zbiorników jest m.in. bardzo duża wytrzymałość czy duża pojemność pojedynczej komory.

Oczyszczanie ścieków z odsiarczania spalin
„Rozwiązania SEEN Technologie dla oczyszczania ścieków z odsiarczania spalin i dostosowania elektrowni i elektrociepłowni do wymogów BAT w zakresie ściekowym” – to tytuł referatu Krzysztofa Pacierpnika.

SEEN Technologie Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1990 roku, realizując inwestycje w branży wodno-ściekowej w Polsce i za granicą. – W ciągu niespełna 30 lat działalności wybudowaliśmy wiele obiektów zaopatrujących w wodę i odprowadzających ścieki od odbiorców komunalnych i przemysłowych, prowadziliśmy inwestycje o dużym stopniu skomplikowania, dzięki czemu zbudowaliśmy mocną pozycję na rynku jako jedną z wiodących firm w Polsce – zaznaczał prelegent. Podkreślał, że firma oferuje kompleksową realizację inwestycji począwszy od badań pilotowych, opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznych, projektowania instalacji oraz realizację inwestycji „pod klucz” dla potrzeb energetyki, przemysłu chemicznego i rafineryjnego oraz obiektów komunalnych.

K. Pacierpnik zaznaczył, że obecnie firma realizuje swe kontrakty terminowo, bez przestojów związanych z pandemią. Omówił konkretne przypadki z przemysłu, w których zastosowano rozwiązania SEEN.

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków
Na temat oceny efektywności działania i koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków dla OSM Sierpc mówiła dr inż. Katarzyna Umiejewska z Politechniki Warszawskiej (współautorem prezentacji był mgr inż. Dariusz Kilanowski z OSM Sierpc).
Prelegentka scharakteryzowała obecnie działającą przy mleczarni oczyszczalnię. Zaznaczyła, że w związku z budową nowej serowni o wydajności 600 000 l mleka/dobę, zwiększy się znacznie zapotrzebowanie na wodę. Planowana jest budowa nowej stacji uzdatniania o wydajności 1500 m3/d. Rozbudowa zakładu spowoduje znaczny wzrost ilości ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń. Konieczne więc będzie zwiększenie przepustowości oczyszczalni. Do modernizacji i rozbudowy założono wzrost ilość ścieków z obecnego 1500 m3/d do docelowego 3500 m3/d.

– Celem modernizacji i rozbudowy jest więc zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni do 3500 m3/d, co wiąże się ze zwiększeniem ładunków zanieczyszczeń w ściekach oraz poprawa efektywności poszczególnych etapów oczyszczania ścieków – mówiła K. Umiejewska.

We wnioskach, prof. Umiejewska zaznaczyła, że zwiększenie produkcji w zakładzie przemysłowym wiąże się ze wzrostem ilości wykorzystywanej wody, co z kolei wiąże się z większą ilością powstających ścieków. Decyzja o modernizacji podjęta była nie tylko w związku z rozbudową zakładu, ale i dlatego, że zdecydowano o zwiększeniu ilości biogazu powstającego w procesach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Chcąc wykorzystać energetycznie biogaz starano się zmaksymalizować jego uzysk w celu pozyskania ciepła do procesów technologicznych.

Z uwagi na dynamikę rozwoju OSM w Sierpcu, przy modernizacji wzięto pod uwagę dalsze możliwości rozwoju zakładu i pod budowę wykorzystano maksymalną ilość miejsca. – Każde następne powiększenie przerobu mleka w OSM Sierpc nie będzie już powodowało rozbudowy oczyszczalni pod względem budowlanym, a tylko zamiany technologii na bardziej efektywną – podsumowała K. Umiejewska.
***
XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej odbywa się w dniach 7-8 października br. w hotelu Ibis we Wrocławiu. Organizatorem jest firma BMP, wydawca magazynów „Chemia Przemysłowa”, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz „Kierunek Spożywczy”. Rolę Honorowych Gospodarzy pełnią: PCC Rokita SA, PGE Energia Ciepła S.A. oraz Browar Namysłów, Grupa Żywiec S.A. W konferencji biorą udział m.in. specjaliści związani z branżą chemiczną, energetyczną i spożywczą.
Z uwagi na obecną sytuację, Kongres odbywa się w warunkach aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ