Partner serwisu
25 marca 2019

Eksperci debatowali o sytuacji przemysłu energochłonnego w Polsce - Podsumowanie konferencji w Czeladzi

Kategoria: XVII Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Odbiorcy na Rynku Energii

Ceny energii i ich konsekwencje dla przemysłu energochłonnego w Polsce były przedmiotem obrad XVII Konferencji Naukowo-Technicznej Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle 2019, która odbyła się w dniach 14-15 marca w Czeladzi.

Eksperci debatowali o sytuacji przemysłu energochłonnego w Polsce - Podsumowanie konferencji w Czeladzi

edycja wydarzenia skupiła ponad 140 osób, reprezentujących firmy i instytucje związane z przemysłem, naukowców oraz przedstawicieli świata polityki, menadżerów i ekspertów, którzy dyskutowali m.in. nad sposobami efektywnego zarządzania energią w zakładach, o dostępnych rozwiązaniach, szansach i zagrożeniach dla polskiego przemysłu oraz światowych trendach rozwoju energetyki, z uwzględnieniem europejskiej polityki klimatycznej i środowiskowych dyrektyw prawnych.

Otwarcia konferencji dokonali Adam Grzeszczuk – Prezes Wydawnictwa BMP, Tomasz Bożek – Wiceprezes Zarządu TAMEH POLSKA sp. z o.o, Henryk Kaliś – Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, prof. dr inż. hab. Jan Popczyk, Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz Krzysztof Ławrywjaniec – Szef Działu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży w CEZ ESCO.

Konferencja rozpoczęła się sesją wprowadzającą, po której, w ciągu dwóch dni, odbyły się łącznie cztery panele tematyczne. Wystąpiło w nich w sumie 21 prelegentów. Dostępne były też stoiska wystawiennicze, prezentujące oferty i możliwości poszczególnych firm i instytucji.

Pierwszy dzień obrad zakończył się niezwykle pasjonującą debatą ekspercką, dotyczącą cen energii elektrycznej i ich wpływu na polski przemysł energochłonny. Jej uczestnicy debaty różnili się w kwestiach dotyczących np. prognozowanych cen energii. Jedni wskazywali na to, że będą rosły, gdyż rosną koszty, związane z jej wytwarzaniem. Inni uważali, że wykorzystanie odnawialnych źródeł może nawet przyczynić się do ich obniżenia. Wszyscy byli jednak zgodni co do tego, że potrzebne są działania ponad podziałami politycznymi, bowiem gra toczy się o przyszłość i konkurencyjność nie tylko energetyki ale i polskiej gospodarki.

Debata stanowiła próbę odpowiedzi na pytania o kierunki i cele rozwoju, natomiast panele dyskusyjne pokazywały dostępne na rynku sposoby, narzędzia i możliwości, od rozwiązań technologicznych po aspekty prawne.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia obrad była uroczysta kolacja, podczas której wręczona została statuetka „Klucz Sukcesu”, przyznawana przez redakcję magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” za wkład w rozwój branży. W tym roku laureatem nagrody została firma TAMEH POLSKA sp. z o.o. za budowę Instalacji Turbin Rozprężnych TRT w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej.

Atrakcją wieczoru były pokazy kuchni molekularnej w wykonaniu Thefood.pl oraz degustacja win, poprowadzona przez sommeliera Andrzeja Reczka.

Drugiego dnia, oprócz wspomnianych już paneli tematycznych, odbyły się warsztaty pod hasłem: „Rola efektywności energetycznej i surowcowej w strukturze Przemysłu 4.0”. Ich uczestnicy nie tylko mieli okazję wysłuchać prezentacji, ale też wymieniać się doświadczeniami, dotyczącymi wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na zakończenie dwudniowych obrad można było wziąć udział w wycieczce technicznej po Instalacji Turbin Rozprężnych Turbin TRT.

Organizatorem konferencji była firma BMP, wydawca czasopism i portali branżowych, m.in. „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, kierunekenergetyka.pl. Partnerem głównym wydarzenia było CEZ ESCO Polska. Partnerzy branżowi: Grupa Azoty, JSW. S.A., Lotos. Partner strategiczny: TAMEH. Patronat honorowy sprawowali: NFOŚiGW. Patronat merytoryczny sprawowali: HIPH, FOEEiG, GIPH, PSE, PIPC, KAPE, KZSMZR.

Adventure Media/ A. Dik

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ