Partner serwisu
23 sierpnia 2018

Dwie wycieczki techniczne

Kategoria: XII Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle

Podczas drugiego dnia XII Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Ekospalarnię w Krakowie lub Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów.

Dwie wycieczki techniczne

Honorowym Gospodarzem konferencji jest KHK SA, właściciel i operator Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – który będzie można zwiedzić podczas jednej z wycieczek. Druga zaplanowana jest do Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów. W imieniu swoim oraz Honorowego Gospodarza serdecznie zapraszamy.

  • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany w skrócie Ekospalarnią

To niezwykle ważne ogniwo nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie i jedna z najnowocześniejszych i największych inwestycji realizowanych w Małopolsce. Do zakładu trafiają odpady wyłącznie z terenu Gminy Miejskiej Kraków, z których uprzednio wyodrębniono już surowce wtórne. W krakowskiej Ekospalarni o rocznej wydajności przekształcania 220 tys. ton odpadów i gotowości do pracy 8000 h/rok została zastosowana bardzo nowoczesna technologia spełniająca wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT - Best Available Techniques), gwarantująca zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.

Spalanie odbywa się w sposób ciągły na 2 równoległych liniach, każdej o wydajności nominalnej 14,1 t/h. Zapewnia się przy tym odzysk energii zawartej w odpadach i produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej w procesie kogeneracji, tj. 65 tys. MWh energii elektrycznej, która jest równa ilości, jakiej potrzebują krakowskie tramwaje w ciągu roku, 280 tys. MWh energii cieplnej pozwalając na zaspokojenie 10% rocznych potrzeb systemu ciepłowniczego miasta Krakowa. Energia uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części za energię odnawialną.

  • Zakład Oczyszczalnia Ścieków Płaszów

Zakład został oddany do eksploatacji w 1974 roku, a w połowie 1976 r. osiągnął założoną w projekcie przepustowość 132 tys. m3/dobę. Proces oczyszczania ograniczał się do mechanicznego oczyszczenia ścieków. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obciążenie oczyszczalni osiągnęło 164 tys. m3/dobę, co stanowiło około 87% całkowitej ilości ścieków odprowadzanych przez kolektor dolotowy do oczyszczalni.W latach 2003 do 2010 w ramach projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” zakład przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unijnych obecna oczyszczalnia ma 4 osadniki wstępne i 10 wtórnych, jest częściowo samowystarczalna energetycznie (dzięki produkcji biogazu i zainstalowaniu kogeneracji) oraz spełnia wszystkie wymogi środowiskowe. Obecnie jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z pełną termiczną utylizacją osadów pościekowych, spełniająca aktualnie obowiązujące normy w zakresie oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów obsługuje układ centralny kanalizacji miasta Krakowa. Zakład oczyszcza ścieki komunalno-bytowe od 780 tys. RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Drwina (dopływ Wisły).

źródło: KHK, MPWiK
fot. KHK
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ