Partner serwisu

W Łodzi o bezpieczeństwie

Kategoria: XI Konferencja Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle 2012

Zarządzanie ryzykiem, jako część zarządzania korporacyjnego, było głównym tematem XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle”.

W Łodzi o bezpieczeństwie

   

XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle” odbyła się w dniach 18-19 września w hotelu Ambasador w Łodzi. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Główny Instytut Górnictwa, Izba Przemysłu Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Prezydent Miasta Łodzi oraz Politechnika Łódzka. Partnerem głównym był ZAK Grupa Azoty Tarnów i Urząd Dozoru Technicznego. Organizatorem była firma BMP’, a współorganizatorem Katedra Bezpieczeństwa Pracy PŁ.

    Cykl referatów rozpoczęło wystąpienie Dariusza Gołębiewskiego z PZU, który mówił o znaczeniu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Podkreślał konsekwencje długotrwałych przestojów: – Każdy dzień postoju instalacji w ciężkiej chemii to 500-600 tys. zł na dzień. A trzeba pamiętać, że wiele firm, po wystąpieniu postoju, nie wraca już na rynek.
    Wypowiedź tę uzupełnił uczestniczący w konferencji Ireneusz Marciniak, wiceprezes ZAK SA: – Gdy nie wymieniliśmy pewnej sondy, późniejsza awaria kosztowała nas 800 tys. Tymczasem sama wymiana sondy wyniosła 100 zł. Nie żałujmy więc pieniędzy na przeglądy, remonty. Każde oszczędności w tym zakresie to ogromne straty.
    Sporo czasu poświęcono na tematy związane z analizą i oceną ryzyka procesowego. Omawiano system ekspercki generowania scenariuszy awaryjnych w zakładach dużego ryzyka (referat Henryka Pawlaka), zaprezentowano zalety modelu MART do badania awarii procesowych (wystąpienie Romualda Żyłły). Referat: „Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień skroplonego gazu ziemnego do środowiska” wygłosiła Dorota Siuta z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy PŁ. – Temat ten niedługo stanie się niezwykle istotny w Polsce, gdy ruszy terminal LPG w Świnoujściu – podkreślał prof. Markowski.
    Jakie są kierunki współczesnych badań w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego? Analizowana jest wybuchowość nanocząstek czy bezpieczeństwo użytkowania wodoru jako paliwa – o czym przekonywał prof. Kazimierz Lebecki z GIG-u, wskazując na nowe zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć.
    Na temat wybuchowości pyłów przemysłowych mówił również Rafał Porowski (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy), który zaprezentował ponadto program RIZEX-2, pomocny przy modelowaniu skutków awarii.
    Wiele mówiło się na temat nowej Dyrektywy Seveso III – wspomniała o tym m.in. Agnieszka Gajek (CIOP) oraz Paweł Dadasiewicz (GIOŚ). – Gdy usłyszałem, jakie konsekwencje dla przemysłu niesie za sobą Seveso III, to uznałem, że nie mogę iść na emeryturę! – mówił prof. Adam Markowski. – Dyrektywa ta wymaga zupełnie nowego podejścia, to wyzwanie również dla nauczycieli akademickich.
    Drugi dzień obrad to głównie referaty poświęcone bezpieczeństwu w elektrowniach i elektrociepłowniach. To temat aktualny i ważny, zwłaszcza w kontekście ostatnich wypadków na Żeraniu oraz w Turowie. O zagrożeniach związanych ze współspalaniem biomasy i węgla mówiła Dorota Brzezińska (Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy PŁ). – Nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć i zapobiec wszystkim zdarzeniom związanym z zagrożeniem pożarowym i wybuchowym wynikającym ze stosowania biomasy – zaznaczyła w podsumowaniu.
    Po raz pierwszy podczas konferencji odbyła się debata poświęcona zarządzaniu bezpieczeństwem. Uczestniczący w niej przedstawiciele polskiej chemii mówili między innymi o konieczności budowy kultury bezpieczeństwa, personalizacji ryzyka oraz podkreślali prawdziwość starej zasady, że najlepiej jest zapobiegać awariom, o czym należy pamiętać już na etapie projektowania instalacji.
 

Przemysław Płonka

 

Partner główny: Honorowy patronat:

Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Główny Instytut Górnictwa

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

         
     

 

Współpraca

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej
         
Patronat medialny: Organizator    

   
         
         

 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ