Partner serwisu

Klucz sukcesu dla profesora Adama Markowskiego

Kategoria: XVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2012

W tym roku po raz pierwszy redakcja magazynu Chemia Przemysłowa przyznała statuetkę Klucza Sukcesu profesorowi Adamowi Markowskiemu – za całokształt pracy zawodowej w ramach poprawy bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym.

Klucz sukcesu dla profesora Adama Markowskiego

Ceremonia wręczenia statuetki miała miejsce podczas uroczystej kolacji w ramach XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2012 (24-25 stycznia 2012r., Płock).

O profesorze
Urodził się w 1941 roku w Nowym Sączu. W 1965 roku ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej uzyskując tytuł mgr inż. w zakresie inżynierii chemicznej.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku a stopień doktora habilitowanego w roku 2006. W 2007 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego  PŁ. Jego specjalizacje naukowe to inżynieria chemiczna i procesowa oraz bezpieczeństwo procesowe. Jest autorem lub współautorem 25 monografii, rozdziałów monograficznych  i podręczników, 53 oryginalnych prac twórczych (w tym 40 z listy filadelfijskiej), 125 referatów, 45 prac dla przemysłu oraz był kierownikiem 3  grantów KBN i NCBiR.
Współpracuje ściśle z przemysłem, głównie rafineryjnym, petrochemicznym i nawozowym w zakresie bezpieczeństwa procesowego.
Pracę zawodową rozpoczął w ZPB „Boruta” Zgierz, a od 1972 roku  pracował początkowo w Instytucie Inżynierii Chemicznej, a następnie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W latach 1977, 1987 przebywał na stażu naukowym w Strathclyde University, a w latach 2005-2006 w Texas A@M University, MKOPSC, gdzie był zatrudniony na stanowisku „visiting professor.”  W latach 1981-1985 pełnił funkcję Head of Chemical and Metallurgical Department, College of Technology, Owerri w Nigerii.
W latach 1996-2011 był Kierownikiem Studium Podyplomowego „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”, które w ramach 13 edycji ukończyło 380 osób z przemysłu i administracji państwowej. Od 2003 roku do 2010 roku był Kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego PŁ, a od 2011 r. – Kierownikiem Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. 

Jest również organizatorem i kierownikiem programowym nowego kierunku kształcenia: Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, PŁ. Był opiekunem naukowym ponad 75 prac inżynierskich, magisterskich i 2 prac doktorskiech.
Od 2002 r. jest organizatorem i  gospodarzem galerii malarstwa „Krótko i Węzłowato” w PŁ, gdzie przeprowadzono 60 wernisaży. 
Reprezentuje Polskę w Loss Prevention Working Party European Federation of Chemical Engineers oraz jest członekiem Komitetu Naukowego Coal and Oil Journal oraz Chemii Przemysłowej. Recenzent znanych czasopism naukowych z dziedziny bezpieczeństwa procesowego jak, Journal of Loss Prevention,. Journal of Hazardous Materials oraz Process Safety and Environmental Protection.. Od 2006 r. jest “associate research professor”  w Mary Kay O’Connor Process Safety Centre Texas A&M University, College Station, USA.

Odznaczony m.in. Honorową Odznaką miasta Łodzi, Medalem Edukacji Narodowej (2001), Złotym krzyżem za zasługi (2010),  Srebrną odznaką Zasłużony dla pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej (2004), Srebrną odznaką PZKosz. Jest laureatem Nagrody 1 stopnia PIP za prace naukowe (1995), Nagrody redakcji ATEST- Ochrona Pracy „Złote Szelki” (2001), Nagrody PIP im. Heleny Krahelskiej, (2002) oraz  nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora PŁ za osiągnięcia naukowe. Posiada również nagrodę Redakcji Chemii Przemysłowej – statuetkę Klucza Sukcesu. Redakcji Magazynu Ex Człowiek roku 2008 oraz Trevor Kletz Merit Award przyznaną przez Mary Kay O’Connor Process Safety Centre Texas A&M University, 2012.

fot. BMP

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ