Partner serwisu

W. Kozak: Potrzebne są odpowiednie procedury

Kategoria: O tym się mówi

Strategia jest uporządkowaniem poszczególnych zadań związanych z realizacją wizji Utrzymania Ruchu w taki sposób, by tworzyły przejrzysty zakres działań.

W. Kozak: Potrzebne są odpowiednie procedury

Czym jest strategia utrzymania ruchu?
Strategia jest uporządkowaniem poszczególnych zadań związanych z realizacją wizji Utrzymania Ruchu w taki sposób, by tworzyły przejrzysty zakres działań.

Dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa potrzebne są procedury postępowania na styku produkcja / Utrzymanie Ruchu, których realizacja skutkować będzie podjęciem wspólnych działań mających na celu obniżenie kosztów wytwarzania, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz optymalizację zatrudnienia.

Modernizować czy budować nowe instalacje?
Podjęcie właściwej decyzji  o modernizacji czy budowie nowego środka trwałego jest procesem złożonym, wymagającym szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych.

Modernizacja jest rozwiązaniem zwykle mniej  kosztownym od zakupu /budowy gotowego dobra i pozwalającym lepiej wykorzystywać doświadczenie pracowników. Warto podkreślić, że modernizacja jest również procesem o większej elastyczności, co w znacznym stopniu pozwala redukować ryzyka.

Natomiast zakup/ budowa nowego środka wiąże się zwykle z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych i dłuższych okresów realizacji. Z drugiej strony pozwala na dłuższą eksploatację nowej instalacji, która dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nie wymaga przystosowywania do najnowszych wymogów związanych z ochroną środowiska.

Reasumując, decyzja o modernizacji lub budowie nowych instalacji jest decyzją bardzo indywidualną, wymagającą analiz dotyczących zarówno konkretnej instalacji, jak i spojrzenia z szerszej perspektywy na zakład produkcyjny jako całość funkcjonującą w określonym otoczeniu.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ