Partner serwisu
15 maja 2014

Remonty i inwestycje w chemii

Kategoria: Remonty, UR

Jednym z warunków niezawodności współczesnych instalacji chemicznych czy rafineryjnych jest ich właściwe serwisowanie i konserwacja. Z tego względu okresy ich intensywnej eksploatacji – korzystnej z punktu widzenia efektywności ekonomicznej – przeplatane są okresowymi remontami, ograniczającymi ryzyko awarii w przyszłości oraz generalnie wydłużającymi ich żywotność.

Remonty i inwestycje w chemii

Do takich działań, skłaniają wspomniane firmy nie tylko doświadczenia eksploatacyjne, ale też i stosowne przepisy prawne. Należy pamiętać, iż w skrajnie trudnych warunkach ich funkcjonowania, stan techniczny składających się na takie instalacje maszyn i urządzeń ulega często odpowiednio szybszemu pogorszeniu.

Remont i czasowe przestoje
W dużych zakładach przemysłowych, takich jak rafinerie czy zakłady azotowe, remonty kluczowych instalacji stanowią często bardzo duże wyzwanie w wymiarze nie tylko inżynieryjnym, ale i logistycznym, angażując zwykle całe rzesze specjalistów. Często remonty instalacji są na tyle poważne, iż wymagają czasowych przestojów. Z tego względu przeprowadzane są one zazwyczaj w okresach sezonowej zniżki popytu, po uprzednim zapewnieniu odpowiedniego poziomu zapasów wytwarzanych w nich produktów. Dzięki temu zagwarantowana zostaje ciągłość dostaw – warunek konieczny harmonijnych i trwałych relacji biznesowych z odbiorcami.

Spółki firm chemicznych i rafineryjnych
Za realizację kluczowych prac remontowych w największych polskich firmach chemicznych i rafineryjnych odpowiadają często wydzielone w ramach ich struktur osobne spółki (np. Prorem w Grupie Azoty czy też ORLEN Wir w Grupie PKN ORLEN). W ostatnich latach, kiedy wielu dużych producentów redukowało swoje plany w zakresie inwestycji prorozwojowych (tj. w nowe instalacje), w większym stopniu koncentrowali się właśnie na działaniach konserwacyjno-remontowych, ewentualnie modernizacji istniejących mocy produkcyjnych. Dzięki temu udział tego typu przedsięwzięć w łącznych nakładach inwestycyjnych tych podmiotów dość wyraźnie wzrósł.

Uwaga skoncentrowana na nowych instalacjach
Obecnie, w warunkach stopniowego ożywienia gospodarczego, można oczekiwać, że uwaga firm chemicznych i rafineryjnych zacznie się ponownie przesuwać w kierunku budowy nowych (lub rozbudowy istniejących) instalacji w wybranych obszarach. Nie oznacza to jednak, że aktywność w zakresie samych remontów spadnie. Wręcz przeciwnie, niektóre czołowe koncerny (w tym m.in. PKN ORLEN) zapowiedziały już na ten rok większą liczbę przestojów remontowych, aniżeli w roku ubiegłym.
 

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 2/2014 magazynu „Chemia Przemysłowa”

fot. photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ