Partner serwisu
10 grudnia 2019

Polimery Police. Krok od rozpoczęcia budowy

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Polimery Police, czyli projekt realizowany przez spółkę celową należącą do grupy kapitałowej Grupa Azoty – Grupę Azoty Polyolefins S.A., wcześniej PDH Polska S.A., jest jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym.

Polimery Police. Krok od rozpoczęcia budowy

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Zintegrowany kompleks petrochemiczny

Celem projektu Polimery Police jest zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wejdą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu („PDH”) oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu z propylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostaną zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – odpowiednio: Oleflex firmy UOP należącej do koncernu Honeywell oraz Unipol firmy Grace Technologies, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Ponadto, w zakres projektu wejdzie m.in. terminal przeładunkowo-magazynowy zapewniający spółce możliwość pozyskania niezbędnych do produkcji surowców, takich jak propan czy etylen.

– Realizacja tej strategicznej inwestycji to ważne wydarzenie zarówno dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego przemysłu chemicznego. Uruchomienie Projektu Polimery Police będzie oznaczało istotną, strategiczną dywersyfikację naszego biznesu o perspektywiczny i silnie rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Przewidujemy, że udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ponad 30 proc. skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, wobec blisko 16 proc. w 2018 roku. Wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową pozwoli na dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu. Inwestycja istotnie poprawi także pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych. Nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie CEE – powiedział podczas podpisania kontraktu na realizację Projektu Polimery Police dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Coraz większe znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki

Odważne wejście Grupy Azoty na rynek tworzyw sztucznych oraz systematyczne dążenie do poszerzania portfela produktów znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej. Od lat 50. XX wieku rola tworzyw sztucznych w gospodarce i życiu codziennym systematycznie się zwiększa, a ich przewaga nad innymi materiałami wydaje się niepodważalna. Na przestrzeni ostatnich 60 lat światowa produkcja zanotowała spektakularny wzrost od poziomu bliskiego 0 do ok. 380 mln ton rocznie i systematycznie rośnie. Analogiczną tendencję można zauważyć na rodzimym rynku tworzyw sztucznych. Obecnie szacuje się, że zdecydowana większość krajowego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne pochodzi z importu.

Na podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się do zainwestowania, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A.Tworzywa sztuczne, dzięki swoim fizykochemicznym właściwościom, są kluczowym materiałem wykorzystywanym w licznych gałęziach przemysłu – od branży żywieniowej po motoryzację i budownictwo. Szczególne miejsce zajmuje w tej grupie polipropylen, który jest uważany za jeden z najczystszych w wytwarzaniu polimerów, ponieważ przy jego produkcji powstaje znikoma ilość odpadów, zaś emisja CO2 i innych szkodliwych substancji jest na bardzo niskim poziomie. W połączeniu z możliwością dostosowania do ponownego wykorzystania, zarówno w wyniku recyklingu, jak i spalania, stawia go to w czołówce dostępnych na rynku tworzyw sztucznych. Rynkowa przewaga polipropylenu nad innymi tworzywami polega również na równomiernym rozkładzie konsumpcji pomiędzy producentów dostarczających produkty o zróżnicowanym cyklu życia.

Realizacja projektu Polimery Police

Budowa kompleksu „Polimery Police” prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj za cenę ryczałtową „pod klucz”. 11 maja 2019 roku Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała kontrakt na realizację inwestycji z koreańskim gigantem Hyundai Engineering Co., Ltd należącym do koncernu Hyundai Motor Group. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne, w tym wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp. Obecnie na placu budowy trwają zaawansowane prace przygotowujące do przekazania terenu generalnemu wykonawcy.

– Cieszę się, że do realizacji inwestycji udało nam się pozyskać jako generalnego wykonawcę firmę Hyundai Engineering Co., Ltd, wiarygodnego wykonawcę, lidera branży konstrukcyjnej, firmę z bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji przedsięwzięć na tak dużą skalę. Nie mam wątpliwości, że z naszym zespołem wysokiej klasy specjalistów, również posiadających ogromny dorobek w realizacji projektów przemysłowych zarówno w kraju, jak i za granicą i mając za partnera firmę Hyundai Engineering Co., Ltd, budowa inwestycji będzie przebiegać sprawnie i będziemy mogli się w tym samym gronie spotkać za 3 lata, aby dokonać uroczystego otwarcia kompleksu Polimery Police – mówił podczas uroczystości podpisania kontraktu dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Finansowanie – ostatnia prosta

Projekt „Polimery Police” zostanie zrealizowany w formule project finance. Dedykowana dla tego rodzaju przedsięwzięć metoda zakłada partycypowanie w kosztach zewnętrznych kapitałodawców, którzy po dokonaniu oceny rentowności przedsięwzięcia, podejmują decyzję o przyznaniu kredytowania, przyjmując na siebie istotne ryzyko projektu, szczególnie przy założeniu braku regresu do sponsorów. Tym samym środki finansowe zostaną pozyskane z jednej strony od właścicieli – Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A., z drugiej zaś strony od inwestorów zewnętrznych oraz instytucji finansujących.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy spółkami Grupy Azoty oraz generalnym wykonawcą zaowocowała zawarciem 19 września porozumienia inwestycyjnego, zgodnie z którym Hyundai Engineering Co., Ltd oraz drugi koreański inwestor, firma Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), wniosą do projektu równowartość kwoty 130 mln USD łącznie. Równolegle do tego procesu Grupa Azoty Polyolefins prowadzi negocjacje z Grupą LOTOS, która wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie w kwocie do 500 mln PLN. Pozostałą kwotę, stanowiącą ok. 60% budżetu projektu, wniosą, zgodnie z zasadami formuły project finanse, instytucje finansujące w postaci kredytu.
 

Artykuł ukazał się również w nr 6/2019 czasopisma Chemia Przemysłowa.

źródło: Grupa Azoty
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ