Partner serwisu

(Nie)łaskawy rok dla europejskiej chemii

Kategoria: Chemia

W ciągu trzech kwartałów 2013 roku obserwowano w gospodarce unijnej szereg pozytywnych trendów w odniesieniu do sytuacji z 2012 r. W chemii odnotowano zarówno spadki, jak i wzrosty w produkcji, brak jednak nadal dynamicznej poprawy koniunktury w tym sektorze przemysłu.

(Nie)łaskawy rok dla europejskiej chemii

W III kwartale 2013 r. pierwszy raz od rozpoczęcia się drugiej fali kryzysu (począwszy od I kwartału 2012 r.) roczna dynamika PKB (kwartał w porównaniu do kwartału roku poprzedniego) w UE osiągnęła poziom dodatni (0,1%). Roczna dynamika produkcji przemysłowej w UE kontynuowała trend wzrostowy w ciągu dziewięciu miesięcy 2013 r., osiągając we wrześniu 2013 r. poziom 1,2% w UE oraz 1,1% w strefie euro.

Po III kwartałach 2013 r. sytuacja w europejskim przemyśle chemicznym nadal pozostawała trudna. Obserwowane pozytywne trendy (głównie widoczne dopiero w III kwartale roku) nie były jeszcze na tyle intensywne, żeby doprowadzić do istotnej poprawy wyników w porównaniu do roku poprzedniego, ale pozwalają na pozytywne spojrzenie w przyszłość i potraktowanie ich jako symptomów powolnego wychodzenia z recesji.

Chemikalia

W sektorze chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20) od stycznia do maja 2013 r. produkcja utrzymywała się na poziomie istotnie niższym niż przed rokiem (w kwietniu nawet od przeszło 3%). Następnie dynamika analizowanego wskaźnika oscylowała wokół wartości bliskich zera (w czerwcu obserwowano ok. 1% wzrosty produkcji, w lipcu i sierpniu nieznaczne spadki, by we wrześniu znowu zanotować wzrosty produkcji w granicach 0,7%).


RYS.1 Dynamika wartości produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych PKD20 (100% = miesiąc poprzedniego roku)

Tworzywa i gumy

W sektorze wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22) kontynuowany był, dominujący od listopada 2012 r., pozytywny trend dotyczący rocznej dynamiki produkcji. Należy jednak zauważyć, że pomimo systematycznej poprawy sytuacji do maja 2013 r. analizowany wskaźnik pozostawał na poziomie ujemnym (produkcja była niższa niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku). Na koniec III kwartału 2013 r. produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych była wyższa niż we wrześniu 2012 r. o 3,1% w strefie euro i 2,8% w UE ogółem.


RYS.2 Dynamika wartości produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych PKD22 (100% = miesiąc poprzedniego roku)

Petrochemia

Ponadto w ciągu trzech kwartałów 2013 r. obserwowano spadek wyników w przemyśle petrochemicznym (spadek produkcji we wrześniu 2013 r. o przeszło 11% w odniesieniu do września 2012 r.). Produkcja podstawowych chemikaliów nieorganicznych spadła w ww. okresie o 1,4%. Z kolei istotne wzrosty analizowanego wskaźnika obserwowano w przypadku polimerów (8,3%), chemikaliów specjalistycznych (3,7%) i konsumpcyjnych (2,6%).

Jak wynika z raportów opracowanych przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego (Cefic), w ciągu trzech kwartałów 2013 r. w dalszym ciągu nie zidentyfikowano zdecydowanych przesłanek trwałej, dynamicznej poprawy koniunktury w przemyśle chemicznym. Należy jednak zauważyć, że od czerwca 2013 r. obserwowano w branży chemicznej lepsze wyniki niż w trakcie pierwszych pięciu miesięcy roku (wyniki za III kwartał są istotnie lepsze niż wyniki za I i II kwartał roku).

Wskaźnik zaufania w przemyśle chemicznym UE (CCI), obliczony przez Cefic w listopadzie 2013 r., wzrósł istotnie w odniesieniu do października 2013 r. Oczekiwany wzrost zamówień w nadchodzących miesiącach sprawia, że wskaźniki dotyczące nastrojów w przemyśle chemicznym zaczynają przekraczać poziom długoterminowej średniej (2005-2012).

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 1/2014 magazynu „Chemia Przemysłowa”.


 


 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ