Partner serwisu

Bezpieczeństwo aktywne

Kategoria: Bezpieczeństwo

Mając na względzie bezpieczeństwo okolicznej ludności oraz mienie zakładu, w ramach PCC Rokita SA działa zawodowa jednostka ochrony przeciwpożarowej – Zakładowa Służba Ratownicza. Jednostka ta funkcjonuje na podobnych zasadach jak jednostka Państwowej Straży Pożarnej, jednak spectrum jej działania jest dużo szersze.

Bezpieczeństwo aktywne

Zakładowa Służba Ratownicza zajmuje się zwalczaniem pożarów, ale przede wszystkim skutków awarii chemicznych – do tego celu dysponuje szeroką gamą pomp, armatury i urządzeń, a także ratownictwem medycznym. Tutaj pomocne stają się dwa zakładowe ambulanse oraz sprzęt do udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wzajemne partnerstwo
W jednostce zatrudnieni są wyszkoleni strażacy, którzy pełnią swoje obowiązki na podstawie podobnych
przepisów dotyczących szkolenia, jak ich koledzy z Państwowej Straży Pożarnej. Jednak współpraca zakładu PCC Rokita SA z Państwową Strażą Pożarną, oprócz spełniania określonych prawem obowiązków, polega na wzajemnym partnerstwie i organizowaniu cyklicznych warsztatów, szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego, udzielania pomocy przy szczególnie skomplikowanych zdarzeniach poza terenem zakładu, celem pogłębiania wiedzy
oraz usprawnienia wzajemnego współdziałania przy prowadzeniu akcji ratowniczych.

Analiza sytuacji awaryjnych
Po każdym zdarzeniu awaryjnym sporządzany jest protokół poawaryjny, w którym ustalane są okoliczności
i przyczyny wystąpienia awarii oraz działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości podobnych
zdarzeń. W celu zapobiegania wystąpienia awarii przemysłowych w PCC Rokita SA przeprowadzana jest identyfikacja i ocena zagrożeń dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, okolicznej ludności, środowiska naturalnego oraz mienia zakładu, realizowana m.in. przez:
• identyfikację zagrożeń dla pracowników na każdym stanowisku pracy w ramach opracowywania oceny ryzyka zawodowego;
• ocenę pod względem bezpieczeństwa każdej nowo projektowanej inwestycji oraz każdej przewidywanej
do wprowadzenia istotnej zmiany w stosowanym procesie bądź technologii;
• systematyczną analizę identyfikacji potencjalnych zagrożeń (awarii) i innych strat produkcyjnych dla eksploatowanych instalacji;
• organizację ćwiczeń prowadzonych przez Zakładową Służbę Ratowniczą w ramach postępowania w przypadku wystąpienia awarii;
• organizację ćwiczeń postępowania w sytuacjach awaryjnych w ramach analizy Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego oraz Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ