Partner serwisu

Awaria z natury

Kategoria: Bezpieczeństwo

Awarie chemiczne spowodowane przez zdarzenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, wyładowania atmosferyczne są objęte wspólnym określeniem znanym jako zdarzenia Na-Tech. Występują one na całym świecie, prowadząc do zgonów, obrażeń, zanieczyszczeń środowiska oraz strat ekonomicznych.

Awaria z natury

Jednym z podstawowych problemów większości wypadków Na-Tech jest jednoczesne wystąpienie katastrofy naturalnej oraz awarii technologicznej. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż uwolnienia niebezpiecznych substancji mogą wystąpić z pojedynczych lub wielu źródeł w obrębie jednej instalacji lub w tym samym czasie z kilku instalacji na obszarze objętym naturalną katastrofą. Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie metodologii ocen ryzyka awarii technologicznych związanych z zagrożeniami naturalnymi.

Analiza 272 przypadków
W pracy wykonano analizę statystyczną opartą na 272 przypadkach pokazującą, że rurociągi i zbiorniki
(ciśnieniowe i atmosferyczne) są tymi elementami,które są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane powodziami. Takie wnioski nie powinny być zaskoczeniem, gdyż zarówno ten sposób przechowywania, jak i transportu substancji, w przypadku uszkodzeń związanych z obudową, może zainicjować scenariusze awaryjne o poważnych skutkach. Jest też ewidentne, iż zbiorniki atmosferyczne są bardziej podatne od ciśnieniowych. W istocie osiągnięcie pewnego poziomu wody jest już zupełnie wystarczające, aby spowodować załamanie się lub pękniecie osłony zbiornika, bądź jego unoszenie się, podczas gdy do naruszenia podstawy zbiornika ciśnieniowego potrzebny jest silny prąd.

Metodologia oceny ryzyka wskutek zagrożeń naturalnych
Punktem wyjścia metodologii jest analiza zagrożeń naturalnych w miejscu, w którym znajduje się instalacja (krok 1). Na tym etapie, sprawą najwyższej wagi jest charakterystyka częstości i stopnia intensywności naturalnych zdarzeń poprzez proste podejście, stosowane w zakresie oceny ryzyka. Zwykle na tym etapie identyfikowana jest ograniczona liczba „zdarzeń referencyjnych”, każdego o określonej intensywności i spodziewanej częstości lub czasu trwania. Może zatem być określony zestaw wektorów oddziaływania – elementami tych wektorów będzie
intensywność zjawiska naturalnego sklasyfikowana poprzez jeden lub więcej parametrów intensywności, wybranych w celu scharakteryzowania zdarzenia naturalnego. Należy zaznaczyć, że ten krok nie ma na celu dostarczenia
charakterystyki zagrożeń naturalnych w miejscu lokalizacji instalacji, ani nie dostarcza danych do szczegółowej
analizy strukturalnej jej uszkodzenia, natomiast ma na w celu otrzymanie danych wejściowych niezbędnych
dla uproszczonych modeli uszkodzeń instalacji. W kroku 2 identyfikowane są odpowiednie docelowe elementy instalacji. Jej krytyczne elementy to takie, które mają potencjał do spowodowania poważnej awarii w wyniku eskalacji wywołanej zdarzeniami naturalnymi. Intensywność scenariusza wywołanego naturalnym zdarzeniem zależy zarówno od reakcji instalacji, jak i właściwości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ