Partner serwisu

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej przyjęta

Kategoria: Z życia branży

Zmiana sposobu obliczania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz przejęcie przez Agencję Rezerw Materiałowych części obowiązku ich utrzymywania to główne propozycje nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej przyjęta

Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegnie sposób obliczania minimalnego poziomu wymaganych zapasów interwencyjnych. Oznacza to, że dotychczasowe 90 dniowe średnie dzienne zużycie ropy naftowej i produktów naftowych zostanie zastąpione ilością odpowiadającą 90 dniom średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych wyrażoną w ekwiwalencie ropy naftowej.

Dokument, który Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2014 r., zakłada też przejęcie przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) części obowiązku dotyczącego fizycznego utrzymywania zapasów paliw, którym do tej pory obciążeni byli przedsiębiorcy, w zamian za opłatę zapasową. Od 1 stycznia 2015 r obowiązek ten – z wyłączeniem gazu płynnego LPG - zostanie obniżony o co najmniej 10 proc. Natomiast do 31 grudnia 2017 r  o 30 proc.

W 2014 r. powołany zostanie Fundusz Zapasów Agencyjnych jako państwowy fundusz celowy, który zapewni finansowanie zapasów agencyjnych obejmujących m.in. „przejmowaną” przez ARM część zapasów obowiązkowych od przedsiębiorców w oparciu o wpłacaną przez nich opłatę zapasową.

Stworzony zostanie również nowy sposób określania struktury zapasów. Dotyczyć on będzie zapewnienia utrzymywania co najmniej 30 dniowych zapasów w formie określonych produktów gotowych. Wprowadzane zmiany dotyczą także poprawy dostępności zapasów interwencyjnych; modyfikacji sposobu i struktury rejestru zapasów i wprowadzenia  dodatkowych obowiązków sprawozdawczych jak również wprowadzenia uprawnień kontrolnych dla przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy wdrożą do krajowego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. dotyczącą ujednolicenia systemów zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw w państwach UE i zmniejszenia nierówności pomiędzy warunkami funkcjonowania sektorów naftowych w poszczególnych krajach.

 

 

Źródło: MG

Fot.: sxc.hu

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ