Partner serwisu

Ekodziałania wielkich zakładów

Kategoria: Ochrona środowiska

Aleksandra Grądzka-Walasz

Unia Europejska stawia ostre wymogi w zakresie ochrony środowiska, którym muszą sprostać również zakłady przemysłowe z branży chemicznej. Jakie inwestycje prośrodowiskowe zrealizowała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" w ostatnim czasie? Jakie są w trakcie realizacji lub w planach?

Ekodziałania wielkich zakładów

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

Instalacja neutralizacji siarczanu żelaza II „MONOHYDRAT”
Inwestycja ma na celu zagospodarowanie odpadu z instalacji bieli tytanowej. Zneutralizowany monohydrat siarczanu żelaza (II) jako produkt będzie wykorzystywany do redukcji chromu (VI) w przemyśle cementowym. Zakończenie realizowanej inwestycji przewidziane w 2013 roku.

Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II
Inwestycja związana jest z wymaganiami dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Realizacja inwestycji przewidywana jest w latach 2013-2015.

Budowa instalacji do neutralizacji ścieków przemysłowych z instalacji bieli tytanowej
Celem inwestycji jest wybudowanie niezależnej instalacji do neutralizacji ścieków z instalacji bieli tytanowej, która pozwoli skutecznie obniżyć zawartość jonów siarczanowych emitowanych do wód i spełnić wymagania stawiane przez Dyrektywę IED dla instalacji bieli tytanowej, gdzie wymagany poziom emisji wynosi 550 kg SO4 2-/t TiO2.

Budowa instalacji do neutralizacji szlamów porozkładowych
Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie parametrów emisji do wód jonów siarczanowych z instalacji produkcyjnej bieli tytanowej do Dyrektywy Unijnej
IED. Realizacja inwestycji przewidywana jest w latach 2013-2014.

Rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory
Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności oczyszczania gazów pokalcynacyjnych. Zadanie inwestycyjne związane z dostosowaniem instalacji do zaostrzonych wymagań emisyjnych Dyrektywy IED dotyczących emisji SO2 z instalacji bieli tytanowej (≤ 6 kg/t TiO2). Realizacja inwestycji planowana w roku 2013.

Modernizacja systemu oczyszczania gazów porozkładowych
Zadanie inwestycyjne także związane z dostosowaniem instalacji do zaostrzonych wymagań emisyjnych Dyrektywy IED dotyczących emisji SO2 z instalacji bieli tytanowej (≤ 6 kg/t TiO2). Celem inwestycji jest zmniejszenie emisji SO2 oraz ograniczenie emisji mgieł kwasu siarkowego z węzła rozkładu surowca na instalacji bieli tytanowej. Realizacja inwestycji planowana w roku 2013.

Ciągły monitoring SO2 i pyłów

Dyrektywa IED narzuca na producentów bieli „co najmniej monitorowanie” emisji do powietrza gazowego dwutlenku i tritlenku siarki uwalnianych w trakcie rozkładu i kalcynacji z instalacji zatężania odpadowego kwasu i pyłu z głównych źródeł. W celu spełnienia wymogów Dyrektywy IED konieczne jest zainstalowanie wymogów Dyrektywy IED konieczne jest zainstalowanie niezbędnych pomiarów emisji SO2 i pyłów. Realizacja inwestycji planowana w latach 2013-2014.

 

Autor: Aleksandra Grądzka-Walasz

Fot. Grupa Azoty ZCH „Police”

 

Zobacz także:

Inwestycje proekologine w Grupie Azoty

 

O innych inwestycjach proekologicznych zakładów przemysłu chemicznego i petrochemicznego wkrótce na naszej stronie www.chemia.e-bmp.pl lub w magazynie "Chemia Przemysłowa" numer 4/2013.

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ